eUniversity eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

Društvena i tehnička istraživanja

ČASOPIS ZA DRUŠTVENE I TEHNIČKE STUDIJE
ISSN 2303-8462
Index Copernicus

Radovi objavljeni u časopisu Društvena i tehnička istraživanja referiraju se u sljedećim bazama podataka:
- Index Copernicus International i
- CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Časopis pruža idealnu priliku autorima da artikuliraju i prezentiraju svoje znanstvene spoznaje s ciljem proširivanja postojećih znanja iz navedenih oblasti te pruža priliku mladim autorima koji se nalaze na početku karijere i žele steći znanstvenu i istraživačku afirmaciju kako u okviru domaće, tako i u okviru međunarodne znanstvene javnosti.

Dobro došli

Osnivanjem Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ javila se ideja za pokretanjem znanstvenog časopisa koji bi predstavljao rezultat potrebe za ukazivanjem na bitna pitanja iz oblasti tehničkih i društvenih znanosti, prvenstveno prometa, energetike, zaštite na radu i zaštite od požara, ekonomije, kriminalistike, u teoriji i praksi.

Na osnovu odluke Senata Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak, imenovani su sljedeći članovi uredništva, i to:
Pred. VŠ Mirzo Selimić, glavni urednik
Prof. dr. Zenaid Đelmo, član
Prof. dr. Nevzet Veladžić, član
Prof. VŠ Esad Muašnović, član
Prof. dr. Tomislav Stajčić, član
Prof. dr. Velibor Peulić, član
Prof. dr. Želimir Kešetović (Srbija), član
Prof. dr. Nedžad Korajlić, član
Doc. dr. Vjekoslav Vuković, član
Doc. dr. Ivan Toth (Hrvatska). član
Doc. dr. Ivan Nađ (Hrvatska), član
Pred. VŠ Mirza Kulenović, član
Pred. VŠ Džemal Cinac, član
Pred. VŠ Nermin Palić, član.

Pozivamo sve autore iz naše zemlje, i šire da šalju svoje stručne članke, osvrte, prikaze, prijevode i dr. isključivo u elektronskoj formi, poštom na adresu:
Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“
Josipa bana Jelačića bb
71250 Kiseljak
n/r Mirzo Selimić, Glavni urednik
ili na e-mail: izdavackadjelatnost.ceps@gmail.com

Impresum

Izdavač:
Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“
Josipa bana Jelačića bb,
71250 Kiseljak

Uredništvo časopisa:
Pred. VŠ Mirzo Selimić, glavni urednik
Prof. dr. Zenaid Đelmo, član
Prof. dr. Nevzet Veladžić, član
Prof. VŠ Esad Muašnović, član
Prof. dr. Tomislav Stajčić, član
Prof. dr. Velibor Peulić, član
Prof. dr. Želimir Kešetović (Srbija), član
Prof. dr. Nedžad Korajlić, član
Doc. dr. Vjekoslav Vuković, član
Doc. dr. Ivan Toth (Hrvatska). član
Doc. dr. Ivan Nađ (Hrvatska), član
Pred. VŠ Mirza Kulenović, član
Pred. VŠ Džemal Cinac, član
Pred. VŠ Nermin Palić, član.

Glavni urednik: Pred. VŠ Mirzo Selimić

Tiraž: 200 primjeraka

Štampa: Tiskara „Raster“ d.o.o Mostar

Izlazi dva puta godišnje