Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Društvena i tehnička istraživanja

ČASOPIS ZA DRUŠTVENE I TEHNIČKE STUDIJE - ISSN 2303-8462

Index Copernicus
Radovi objavljeni u časopisu Društvena i tehnička istraživanja referiraju se u sljedećim bazama podataka:
- Index Copernicus International i
- CEEOL (Central and Eastern European Online Library).

Društvena i tehnička istraživanja - Godina V, br. 2, decembar/prosinac 2019. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina V, br. 1, juli/srpanj 2019. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina IV, br. 2, decembar/prosinac 2018. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina IV, br. 1, juli/srpanj 2018. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina III, br. 2, decembar/prosinac 2017. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina III, br. 1, juli/srpanj 2017. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina II, br. 2, decembar/prosinac 2016. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina II, br. 1, juli/srpanj 2016. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina I, br. 2, decembar/prosinac 2015. godine Društvena i tehnička istraživanja - Godina I, br. 1, juli/srpanj 2015. godine

Časopis pruža idealnu priliku autorima da artikuliraju i prezentiraju svoje znanstvene spoznaje s ciljem proširivanja postojećih znanja iz navedenih oblasti te pruža priliku mladim autorima koji se nalaze na početku karijere i žele steći znanstvenu i istraživačku afirmaciju kako u okviru domaće, tako i u okviru međunarodne znanstvene javnosti.

Dobro došli

Osnivanjem Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ javila se ideja za pokretanjem znanstvenog časopisa koji bi predstavljao rezultat potrebe za ukazivanjem na bitna pitanja iz oblasti tehničkih i društvenih znanosti, prvenstveno prometa, energetike, zaštite na radu i zaštite od požara, ekonomije, kriminalistike, u teoriji i praksi.

Na osnovu odluke Senata Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak, imenovani su sljedeći članovi uredništva, i to:
1. Pred. VŠ Mirzo Selimić, glavi urednik;
2. Prof. dr. Zenaid Đelmo;
3. Prof. dr. Nevzet Veladžić;
4. Prof. dr. Ratko Duev (Sjeverna Makedonija);
5. Prof. dr. Tanja Miloshevska (Sjeverna Makedonija);
6. Prof. dr. Martin Folta (Češka Republika);
7. Prof. dr. Mladen Radivojević,
8. Prof. dr. Ranko Mujović (Crna Gora);
9. Prof. dr. Florida Veljanoska (Sjeverna Makedonija);
10. Prof. dr. Biljana Ciglovska (Sjeverna Makedonija);
11. Prof. dr. Duško Pavlović (Hrvatska);
12. Prof. dr. Robert Štefko (Slovačka);
13. Prof. dr. Dragan Ilić (Srbija);
14. Prof. dr. Tomislav Stajčić;
15. Prof. dr. Velibor Peulić;
16. Prof. dr. Želimir Kešetović (Srbija);
17. Prof. dr. Nedžad Korajlić;
18. Doc. dr. Esad Mušanović;
19. Doc. dr. Alan Labus (Hrvatska);
20. Doc. dr. Ivan Toth (Hrvatska);
21. Doc. dr. Ivan Nađ (Hrvatska);
22. Pred. VŠ Mirza Kulenović;
23. Pred. VŠ Džemal Cinac;
24. Pred. VŠ Samir Ščetić;
25. Pred. VŠ Nermin Palić.

Pozivamo sve autore iz naše zemlje, i šire da šalju svoje stručne članke, osvrte, prikaze, prijevode i dr. isključivo u elektronskoj formi, poštom na adresu:
Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“
Josipa bana Jelačića bb
71250 Kiseljak
n/r Mirzo Selimić, Glavni urednik
ili na e-mail: izdavackadjelatnost.ceps@gmail.com

Impresum

Izdavač:
Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“
Josipa bana Jelačića bb,
71250 Kiseljak

Uredništvo časopisa:
1. Pred. VŠ Mirzo Selimić, glavi urednik;
2. Prof. dr. Zenaid Đelmo;
3. Prof. dr. Nevzet Veladžić;
4. Prof. dr. Ratko Duev (Sjeverna Makedonija);
5. Prof. dr. Tanja Miloshevska (Sjeverna Makedonija);
6. Prof. dr. Martin Folta (Češka Republika);
7. Prof. dr. Mladen Radivojević,
8. Prof. dr. Ranko Mujović (Crna Gora);
9. Prof. dr. Florida Veljanoska (Sjeverna Makedonija);
10. Prof. dr. Biljana Ciglovska (Sjeverna Makedonija);
11. Prof. dr. Duško Pavlović (Hrvatska);
12. Prof. dr. Robert Štefko (Slovačka);
13. Prof. dr. Dragan Ilić (Srbija);
14. Prof. dr. Tomislav Stajčić;
15. Prof. dr. Velibor Peulić;
16. Prof. dr. Želimir Kešetović (Srbija);
17. Prof. dr. Nedžad Korajlić;
18. Doc. dr. Esad Mušanović;
19. Doc. dr. Alan Labus (Hrvatska);
20. Doc. dr. Ivan Toth (Hrvatska);
21. Doc. dr. Ivan Nađ (Hrvatska);
22. Pred. VŠ Mirza Kulenović;
23. Pred. VŠ Džemal Cinac;
24. Pred. VŠ Samir Ščetić;
25. Pred. VŠ Nermin Palić.

Glavni urednik: Pred. VŠ Mirzo Selimić

Tiraž: 200 primjeraka

Štampa: Tiskara „Raster“ d.o.o Mostar

Izlazi dva puta godišnje