Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Dobro došli!

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" je suvremena institucija, koja svoj program permanentno usklađuje sa zahtjevima tržišta rada i procesima u nacionalnoj, europskoj i globalnoj ekonomiji, prepoznavajući potrebe i trendove te izgrađujući studente u besprijekorno obrazovane, sadašnjim i budućim izazovima dorasle stručnjake, u oblastima za koje je akreditirana.

Vlastito obrazovanje najbolji je, a često i jedini mogući put koji nam jamči uspjeh i zadovoljstvo u poslovnom životu, odnosno znanje kojeg stječemo čini nas bogatijim i ujedno je naša najbolja investicija. Studiranjem i stalnim usavršavanjem razvijamo se, dostižemo ciljeve koje smo sami sebi zadali i postavljamo nove.

Zbog svega ranije navedenog, ljestvicu kriterija smo podigli visoko, to je ujedno ljestvica dostojanstva i pravičnosti, kojom ćemo braniti znanje i izvrsnost svakog našeg studenta.

Studentske Erasmus+ prakse

Preuzmite znanje koje ćete uspješno koristiti

Školovanjem na CEPS-u imate priliku da istražujete i učite od vrhunskih stručnjaka iz područja ekonomije, prometa, energetike, informacijskih tehnologija, zaštite na radu, zaštite od požara, kriminalistike i zdravstvenih studija. Naši nastavnici, saradnici i stručnjaci svoja znanja dijele sa Vama, svakodnevno.

Tehnički uslovi za učenje u učionici po standardu grupacije pet vodećih svjetskih univerziteta

Na CEPS-u se možete školovati tradicionalno u učionici – "face to face" kontakt sa nastavnikom i drugim polaznicima. Za predavanja se koriste projektori i moderni alati za vođenje nastave. Učionice su dizajnirane, sa ciljem da omoguće atmosferu za lakše učenje. Vodimo računa o detaljima.

Dobijate pristup resursima za napredovanje u karijeri

Ne želimo da Vam samo predamo vještine. Naš cilj je da Vaše novo znanje dobro iskoristite u životu i na poslu. To je jedini način da uživate u njihovoj upotrebi.

Da bismo Vam u tome pomogli, školovanjem na CEPS-u dobijate pristup našim profesionalnim resursima.

Šteta je da bude drugačije i da neko sa manje znanja i sposobnosti prođe bolje od Vas, samo zato što je glasniji.

Vjerujemo da sebi postavljamo pravo pitanje

Imamo pitanje koje koristimo za izbor nastavnika, kreiranje plana i programa, povezivanje sa privredom. To pitanje je: "Šta je potrebno da uradimo kako bi polaznici ostvarili najveću profesionalnu korist školovanjem na CEPS-u?"

Primijetili smo da nam ovo jednostavno pitanje otklanja razne nedoumice, dileme. Utiče na način vođenja predavanja i rada sa polaznicima, također. Zato nastavno osoblje na CEPS-u, osim velikog iskustva u svojim oblastima, koristi moderne načine predavanja i rada sa polaznicima. Svjesni smo da se znanje teško stiče kada učenje nije zabavno i uzbudljivo.

Ili, ako pogledamo plan i program nastave, prioritet na osnovu kojeg određujemo predmete koje treba savladati je da moraju biti praktično upotrebljivi.

Sve to ne bi bilo moguće da se redovno ne pitamo: "Šta je potrebno da uradimo kako bi polaznici ostvarili najveću profesionalnu korist školovanjem na CEPS-u?"

Predavači, stručnjaci i konsultanti sa realnim uspjesima u svojim oblastima, spremni da ih podijele i sa Vama

Među predavačima se nalaze doktori nauka, magistri, specijalisti.

Rezultat je dokazano i profitabilno iskustvo koje dijelimo i sa Vama. Ako pogledate početke karijere mnogih uspješnih profesionalaca, vidjeti ćete da su najčešće imali privilegiju rada sa ljudima koji su već uspješni u istoj oblasti.

Iskoristite mogućnost da od ovakvih ljudi naučite puno.

Praksa

Danas svaki poslodavac koji drži do sebe, od kandidata na konkursu za posao, pored stručnih znanja, zahtijeva i praktično iskustvo. Sa druge strane, ispostavlja se da je za većinu upravo to najveći problem.

Mnogi završavaju sa edukacijom bez dana praktičnog rada. Mi smo mislili i na to. Želimo da naši polaznici odmah po sticanju CEPS–ove diplome bez problema pronađu posao te izgrade uspješnu karijeru. Inzistiramo na radu u manjim grupama, obavljanju praktičnih zadataka, studijskim posjetama vodećim javnim i privatnim institucijama i sl.

Kako steći diplomu za visoko plaćene poslove?

Svako od stručnih zvanja koje dobijate na CEPS-u priznato je na svjetskom nivou.

Zvanja koja dobijate imaju istu težinu kao da ste ih stekli na jakim visokoškolskim institucijama u Evropi ili Americi. Iz našeg iskustva, sa diplomom CEPS-a u ruci stičete priznat autoritet u zemlji. Osim realnih vještina koje dobijate, rang Vaših novih zvanja otvara Vam vrata institucija koja nude odlično plaćene poslove. To je zbog toga što CEPS radi na najvišem nivou partnerstava sa vodećim visokoškolskim institucijama i kompanijama.

Dva od mnogih razloga zašto imamo tu privilegiju jesu kvalitet projekata koje su naši timovi izvršili i metodologija ("arhitektura saznanja") koju koristimo za izvođenje nastave, čime obezbjeđujemo visok nivo stručnosti polaznika.

Šta Vam donosi posjedovanje diplome CEPS-a?

Sticanje zvanične diplome govori da imate realne, profitabilne vještine i znanja. U odnosu na kolege koje nemaju ovakav dokaz svoje stručnosti, prednost pri zaposlenju ili vođenju sopstvenog posla je velika. Pri tom, vještine koje dobijate sticanjem zvanja veoma su realne. Nije stvar u papiru, već u činjenici da sticanje akademskih zvanja podrazumijeva da imate realnu sposobnost koja je visoko profitabilna.

Diploma CEPS-a je siguran dokaz Vašeg znanja

Diploma CEPS-a predstavlja zvaničnu potvrdu Vašeg znanja i međunarodno priznati dokument kojim unapređujete svoju poziciju na tržištu rada, povećavate šanse za napredovanje u karijeri i ujedno stvarate osnovu za dalje usavršavanje.

Dodatak diplomi – sve Vaše kompetencije na jednom mjestu

Uz diplomu CEPS-a, koju možete steći nakon uspješno završenog školovanja, dobiti ćete i dodatak diplomi koji detaljno navodi sve predmete koje ste položili na CEPS-u. A ukoliko želite, uz ovaj dodatak možete dobiti i učinak koji ste ostvarili na svakom predmetu, izražen u procentima.

Ovaj važan dokument predstavlja dokaz svih znanja i vještina koje ste preuzeli tokom školovanja i odličnu kvalifikaciju za potencijalne poslodavce koja će im ukazati na sve što znate da radite.