Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak
eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

UČEŠĆE PREDSTAVNIKA CEPS-A NA MEĐUNARODNOJ SEDMICI U TURSKOJ

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 14.8.2019. u 11:12h

U periodu od 05.08.2019. – 09.08.2019. referent Službe za međunarodnu suradnju i razvoj karijere, Pred. VŠ Mirza Kulenović boravio je na međunarodnoj sedmici na partnerskom Univerzitetu iz Turske, Altinbaš University.
Međunarodna sedmica obuhvatala je program koji je trajao 5 dana. Učesnici su bili predstavnici visokoškolskih institucija iz Evrope: Turske, Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske, Latvije, Bugarske, Italije, Portugala i Mađarske, kao i predstavnici iz Jordana. Svakodnevno su organizovane različite aktivnosti kao i teme za diskusiju. Prvi dan je obuhvatio registraciju učesnika te predstavljanje institucija. Drugi dan obuhvatio je tematiku internacionalizacije visokoškolske ustanove, kao i diskusiju i radionicu o kreiranju kvalitetne strategije. Treći dan održana je radionica vezano za ERASMUS+ studentske mobilnosti za praksu. Raspravljano je o važnim faktorima uspjeha, kao i pravljenju konzorcija unutar ERASMUS+ programa. Četvrti dan obuhvatio je mogućnosti apliciranja za međunarodne projekte mobilnosti, konkretnije KA107, te radionicu o načinima apliciranja, dok je peti dan organizovana radionica o planiranju međunarodne sedmice te načinima implementacije iste.
Predstavniku Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak uručen je certifikat o prisustvu i učešću na međunarodnoj sedmici.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >