Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak
eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI IZMEĐU LJEČILIŠTA „REUMAL“ FOJNICA I CEPS-A

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 10.1.2020. u 09:43h

Direktor Lječilišta „Reumal“ Fojnica gospodin Alija Mukača i direktor Visoko škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka Pred. VŠ Mirzo Selimić potpisali su Sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji. Saradnjom će se uspostaviti partnerski odnosi između strana u stručnoj, obrazovnoj i naučno – istraživačkoj oblasti. 

Jedan od ciljeva Sporazuma je spojiti teorijska i praktična znanja u jedinstvenu cijelinu, a kadrove koji izlaze s CEPS-a učiniti prepoznatljivim na tržištu rada. Saradnja će obuhvatiti rad na zajedničkom istraživanju, izradi zajedničke stručne literature, organizaciji okruglih stolova, konferencija, seminara, angažiranje stručnjaka iz prakse, realizaciji studijskih posjeta od značaja za obrazovnu instituciju i obavljanje prakse za studente studijskog programa: „Zdravstvene studije“ itd.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >