Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Nova zgrada CEPS-a

Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka, koja na jednom mjestu ujedinjuje osam studijskih programa (poslovna ekonomija, promet, informacijske tehnologije, energetika, studij sigurnosti, zaštita na radu i zaštita od požara, zdravstvene studije i business economics), sadašnje i buduće studente dočekuje u novom zdanju.

Nova zgrada Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ u Kiseljaku građena je u skladu sa najvišim europskim standardima, a raspolaže sa oko 6 000 kvadratnih metara i sadrži moderno opremljene učionice, amfiteatre, kabinete i laboratorije za nastavni proces, biblioteku sa više od 10.000 stručnih naslova, čitaonicu te brojne druge sadržaje.

Monumentalna građevina na najatraktivnijoj lokaciji u Kiseljaku unijela je novi život u grad i istovremeno označila bolje uvjete za edukaciju, život i rad, ali i nove studente. Zgrada CEPS-a jednostavnošću i položajem doprinosi općoj pozitivnoj slici Kiseljaka kao mjesta u stalnom razvoju.

Nova zgrada će značiti povećanje kvalitete studiranja naših studenata. Nove namjenski građene prostorije omogućit će da studenti imaju bolji pristup amfiteatrima, laboratorijima, informatičkim učionicama, knjižnici kao mjestu gdje mogu birati između nekoliko tisuća naslova i upijati znanje koje će koristiti kroz život, a da tako postižu još bolje rezultate rada i veći stepen zadovoljstva, što nam je i primarni cilj kako i sam naš slogan kaže. Izgradnja ove zgrade je poruka sadašnjim i budućim studentima da se moramo okrenuti budućnosti i stvoriti osjećaj perspektivnosti življenja na ovom prostoru.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.