Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Zaštita na radu i zaštita od požara

Zaštita na radu je skup tehničkih, zdravstvenih, pravnih, psiholoških, pedagoških i drugih djelatnosti s pomoću kojih se otkrivaju i otklanjaju opasnosti što ugrožavaju život i zdravlje osoba na radu i utvrđuju mjere, postupci i pravila da bi se otklonile ili smanjile te opasnosti.

Svrha zaštite na radu je stvarati sigurne radne uvjete kako bi se spriječile ozljede na radu, profesionalne bolesti i nezgode na radu, odnosno umanjivanje eventualnih štetnih posljedica ukoliko se opasnost ne može otkloniti. Provođenje zaštite na radu ne ograničava se samo na profesionalne bolesti već se nastoji spriječiti bilo koja bolest, odnosno ozljeda, dok se veća pažnja poklanja profesionalnim oboljenjima.

U radnoj okolini mnogi utjecaji djeluju na zdravlje i sigurnost radnika. Posljedice nepovoljnih uvjeta rada jesu povrede na radu, profesionalne bolesti, opterećenje radnika, troškovi za poslodavca... Inženjeri zaštite na radu vode računa o čovjekovoj sigurnosti na radu. Prilagođivanjem radne okoline čovjeku i prilagođivanjem čovjeka radnoj okolini inženjeri zaštite na radu nastoje smanjiti neugodne opasnosti pri radu i ublažiti njihove posljedice.

Inženjeri zaštite na radu utvrđuju postupke, metode i sredstva za zaštitu na radu. Zaštita na radu obvezna je i propisana zakonima. Inženjeri zaštite na radu primjenjuju zakonska pravila na raznim područjima ljudske djelatnosti, u svakodnevnim prilikama. U svakom poduzeću, pogotovo ako poduzeće ima više od 50 zaposlenika, poslodavac je dužan zaposliti tzv. stručnjaka za sigurnost.

Zaštita na radu

Sigurnost i zdravlje na radu, bachelor inženjer zaštite može provoditi ukoliko to podrazumijeva: izradu akta o procjeni rizika za sva radna mjesta u radnoj okolini; izradu elaborata za ostvarivanje prava na staž osiguranja s uvećanim trajanjem, kao i reviziju istih; obavljanje poslova sigurnosti i zdravlja na radu; poslovi zaštite zdravlja zaposlenih; preventivni pregledi i ispitivanja opreme za rad (strojevi, uređaji, postrojenja, instalacije itd.); izradu uputstava za siguran rad; ispitivanja radne okoline, kemijskih i fizičkih štetnosti, mikroklime, bioloških štetnosti itd.

Osnova za provođenje zaštite na radu je procjena opasnosti. Procjena opasnosti izrađuje se u skladu s priznatim metodama te služi za utvrđivanje postojanja opasnosti, vrste opasnosti te opseg opasnosti. Nakon provedene analize daju se prijedlozi mjera za umanjenje opasnosti i kontrolu provođenja utvrđenih mjera.

Zaštita od požara

Kod zaštite od požara osnovni cilj programa je osposobljavanje studenata za primjenu znanstvenih i stručnih dostignuća u rješavanju problema zaštite od požara i za razvoj i upravljanje sustavima zaštite od požara.

Posebni ciljevi programa su stjecanja znanja i vještina za: analizu i ocjenu rizika od požara i eksplozija; razvoj i primjenu metodologija, metoda, alata i procedura u upravljanju sustavom zaštite od požara i eksplozija; nadzor u sustavu zaštite od požara; ekspertizu požara i eksplozija; organiziranje i rukovođenje sustavom zaštite od požara; projektiranje i upravljanje kvalitetom sustava zaštite od požara; strateško planiranje i razvoj sustava zaštite od požara; permanentno obrazovanje i razvoj sustava znanja u području zaštite od požara; inovacijske aktivnosti i timski rad.

Svladavanjem studijskog programa student stječe profesionalnu kompetenciju za: procjenu i osiguranje rizika od požara i eksplozija; nadzor u području zaštite od požara i eksplozija; optimizaciju i upravljanje raspoloživim resursima u sustavu zaštite od požara; izradu izvješća o stanju zaštite od požara i eksplozija; izradu planova i tehničke dokumentacije iz oblasti zaštite od požara i eksplozija; projektiranje sustava za nadzor, dojavu i gašenje požara; organiziranje i rukovođenje intervencijama; spašavanjem, evakuacijom i sanacijom požara i eksplozija; ekspertizu požara i eksplozija; obrazovanje i upravljanje znanjem iz oblasti zaštite od požara i ekspolozija; obučavanje, profesionalnu selekciju i razvoj vještina iz oblasti zaštite od požara i eksplozija; izradu normativnih akata iz oblasti zaštite od požara i eksplozija; razvoj metodologije, metoda i procedura za upravljanje sustavom zaštite od požara; razvoj metoda i metrike za procjenu učinkovitosti sustava zaštite od požara; upravljanje projektima i inovacijama u sustavu zaštite od požara; organiziranje i rukovođenje sustavom zaštite od požara; primjena informacijskih tehnologija u inženjerstvu zaštite od požara.

Stečeni naziv nakon završetka studija

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Zaštita na radu:

- Preddiplomski studij Zaštite na radu i zaštite od požara, studijski smjer Zaštita na radu, traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer zaštite na radu s ukupno 180 ECTS bodova.

- Preddiplomski studij Zaštite na radu i zaštite od požara, studijski smjer Zaštita na radu, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer zaštite na radu s ukupno 240 ECTS bodova.

Vrste studija i zvanje za studijski smjer Zaštita od požara:

- Preddiplomski studij Zaštite na radu i zaštite od požara, studijski smjer Zaštita od požara, traje tri akademske godine (6 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer zaštite od požara s ukupno 180 ECTS bodova.

- Preddiplomski studij studij Zaštite na radu i zaštite od požara, studijski smjer Zaštita od požara, traje četiri akademske godine (8 semestara), po završetku studija diplomant stječe stručni naziv: Prvostupnik (Bachelor) inženjer zaštite od požara s ukupno 240 ECTS bodova.

Stručni nazivi biti će usklađeni sa Zakonom o stručnim nazivima nakon njegovog donošenja.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.