Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Studij na engleskom jeziku

Rješenjem Ministarstva obrazovanja, znanosti, kulture i športa Kantona Središnja Bosna br. 03-38-20/16 od 04.07.2016. godine, u Registar visokoškolskih ustanova ovog ministarstva upisuje se studijski program koji će se izvoditi na engleskom jeziku za prvi ciklus studija Poslovna ekonomija, smjer Menadžment.

Studij na engleskom jeziku priprema studente da po završetku studija budu još spremniji za tržište rada, a znanje i kompetencije stečene po završetku im otvaraju vrata, ne samo Europe nego i ostatka svijeta, uzimajući u obzir da se većina poslovne komunikacije u svijetu odvija na engleskom jeziku.

Studenti su osposobljeni za rad i profesionalni razvoj na istraživanju, projektiranju i dizajniranju organizacije poduzeća i njegovih dijelova, menadžmentu na svim organizacijskim razinama, upravljanju ljudskim potencijalima, upravljanju proizvodnjom, projektnom menadžmentu, upravljanju nagrađivanjem, konzultantskim poslovima iz područja organizacije, menadžmenta i reinženjeringa, upravljanja promjenama i upravljanja krizama te istraživačke i razvojne poslove u znanstvenim i obrazovnim institucijama. Osim u suradnji sa stranim tržištima, oni će biti pripremljeni i za rad na stranim tržištima.

Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.