Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

IMPLEMENTIRANA STUDENTSKA PRAKSA U KOMPANIJI ADRIATIC METALS BH IZ VAREŠA

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 15.9.2023. u 11:51h

Visoka škola „CEPS-Centar za poslovne studije“ Kiseljak je u saradnji sa kompaniji ADRIATIC METALS BH d.o.o. iz Vareša u julu/srpnju ove godine studentima studijskog programa Zaštita na radu i zaštita od požara omogućila obavljanje studentske prakse. Ovu priliku je iskoristio student 4. godine Zaštite na radu Eldan Čolaković. Njegovo iskustvo prenosimo u nastavku.

Prije svega bih se zahvalio rukokvodstvu Visoke škole „CEPS- Centar za poslovne studije“ Kiseljak i kompanije Adriatic Metals BH što su omogućili obavljanje stručne prakse, kao i svim zaposlenima u Adriatic Metals BH na spremnosti da meni kao studentu objasne sve što me je zanimalo. Za mene je ovo bilo jedno veliko iskustvo u struci koju usavršavam.

Tokom prakse imao sam mogućnosti da se upoznam sa radom departmenta Health and Safety, angažmanom i obukom zaposlenih, kako su zdravlje i zaštita na radu integrirani u sve procese poslovnog upravljanja, upoznavanje sa zakonom u rudarstvu, prepoznavanje kritičnih tački i nesigurni radnji na gradilištu, rađeni auditi sa izvođačima radova ( npr. FUEL BOSS, AREL, TEHNOPETROL, TERMO-BETON), provjera upotrebnih dozvola za alate i mašine, provjera certifikata radnika za obavljanje poslova na gradilištu, učestovanje u izradi procjene rizika-HIRE, obilaza rudnika Rupice i upoznavanje sa površinkim kopom, obavljanje audita u Ljepovićima- department geodezija. Razmijenio sam razna iskustva sa kolegama iz departmenta. Na kraju sam predstavio svoj završni rad kolegama u kompaniji predavanjem na temu- CONFINED SPACE (rad u skučenim prostorima).

Iako imam radnog iskustva u metalnoj industriji smatram da je jako važno da studenti mogu znanje iz teorije učvrstiti praksom.

Od prvog dana u Adriatic Metals BH najveći utisak na mene ostavljaju ljudi. Kolegijalnost, podrška i mentorstv na koje sam naišao, omogućili su mi da prevaziđem svaki izazov.

Preporučujem svim studentima Zaštite na radu da se prijave i naredne godine, te steknu vještine potrebne za rad u struci.

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.