Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

ODRŽANE STUDENTSKE KONFERENCIJE NA TEMU „COVID-19 – GODINU DANA POSLIJE“

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 1.6.2021. u 11:18h

U kabinetu za zdravstvene studije Visoke škole CEPS-Centar za poslovne studije u sklopu manifestacije Studentske konferencije „Želim znati više!“ održana je konferencija za Zdravstvene studije. Tema je bila „COVID-19 – Godinu dana poslije“. Tokom konferencije, prezentovani su aktuelni radovi pri čemu su prikazana saznanja i dostignuća u protekloj godini obuhvaćenoj pandemijom korona virusa, uz aktivnu diskusiju studenata i nastavnika.

Cilj studentske konferencije je olakšati razmjenu znanja o tome kako oni koji rade u sektorima obrazovanja i zdravstva mogu primjeniti akcije utemeljene na dokazima za promicanje i zaštitu zdravlja i dobrobiti građana.

U nastavku ističemo najvažnije zaključke održane studentske konferencije:

  1. uočilo se nepostojanje općeg strateškog plana i koordinacije među institucijama u oblasti zdravstva/upravljanja kriznom situacijom;
  2. provedene javnozdravstvene i socijalne mjere su bile odgovarajuće, ali su njihovu djelotvornost djelomično umanjile nedovoljne vještine upravljanja, koordinacije i komunikacije o rizicima;
  3. pandemija, osim što dovodi do ozbiljnog morbiditeta i smrtnosti, ima ozbiljne emocionalne, socijalne i ekonomske posljedice koje bi se mogle dodatno pogoršati u kasnijoj fazi
  4. ograničenja socijalne interakcije, valovi gubitka posla i neizvjesnost kraja pandemije COVID-19 postali su stvarni stresori u cijelom svijetu;
  5. istraživači još uvijek ne znaju koliko traje imunitet nakon vakcine i hoće li biti potrebne naknadne vakcinacije;
  6. porediti rezultate proiizvođača vakcina nije mjerodavno, pošto su istraživanja, testiranja rađena malo drugačije i u različitim fazama pandemije;
  7. sve vakcine koje su do sada odobrile zdravstvene službe EU (EMA) i SAD (FDA) imaju veliku efikasnost.

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.