Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

POZIV ZA PRIJAVU NENASTAVNOG OSOBLJA ZA RAZMJENU – VELEUČILIŠTE „LAVOSLAV RUŽIČKA“ U VUKOVARU

False False False False False
Objavljeno 3.5.2021. u 10:49h

Poštovani, 

Na osnovu dobivenog ERASMUS+ projekta sa Veleučilištem „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru ovim putem raspisujemo konkurs za nenastavno osoblje za prijavu na međunarodnu razmjenu.

Omogućen je odlazak na razmjenu u periodu od 7 dana (5 dana aktivnosti + 2 dana za putovanje). Odabrani kandidati samostalno, u dogovoru sa institucijom domaćinom dogovaraju datum odlaska na odabranu instituciju.

Prijavljeni kandidati će biti rangirani na osnovu sljedećih kriterija: 

  • Godine radnog iskustva na visokoškolskoj instituciji – do 20 bodova

  • Iskustvo u međunarodnim projektima mobilnosti – do 20 bodova

  • Iskustvo u razvoju edukativnih projekata koji se odnose na saradnju, metodologije obrazovanja ili razvoj saradnje između visokoškolske institucije i privrede – do 10 bodova

  • Saradnja u studentskim projektima mobilnosti – do 20 bodova

  • Drugi objektivni kriteriji za koje se visokoškolska institucija može odlučiti u zavisnosti od karakteristika mobilnosti – do 10 bodova

  • Osobe sa određenim invaliditetom – do 10 bodova 

Rok za prijavu: 17.05.2021. godine 

Broj mjesta je ograničen. 

Sve dodatne informacije možete dobiti na mail: iro@ceps.edu.ba ili broj telefona: 030-870-870. 

Lijep pozdrav

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.