Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Poziv za Erasmus+ KA107 studentske mobilnosti za studiranje 2021/2022 na Veleučilištu “Lavoslav Ružička” u Vukovaru (Republika Hrvatska)

False False False False False
Objavljeno 30.3.2021. u 09:01h

Poštovani studenti,

U okviru programa Erasmus + Visoka škola “CEPS – Centar za poslovne studije” u Kiseljaku u saradnji sa Veleučilištem "Lavoslav Ružička" u Vukovaru dobilo je bespovratna sredstava namijenjena finansiranju mobilnosti studenata tokom akademske 2021/2022.
Poziv je otvoren za studentske sljedećih studijskih programa:
Zdravstvene studije, smjer: Fizioterapija

Zahtjevi

 1. Kandidati moraju biti zvanični studenti Visoke škole “CEPS – Centar za poslovne studije” u Kiseljaku;
 2. Kandidati moraju biti najmanje na drugoj godini studija visokog obrazovanja;
 3. Potrebna je visoka motivacija i odličan akademski uspjeh;
 4. Svaka mobilnost treba imati mogućnost akademskog priznavanja;

Finansijska podrška

Svaki grant finansirati će se na sljedeći način:

 1. Individualna podrška: 800 € mjesečno.
 2. Troškovi puta:180 €.

Vrijeme boravka

Period boravka obuhvata period od jednog semestra (5 mjeseci).

Aplikacije

Zainteresovani studenti se mogu prijaviti na mail: iro@ceps.edu.ba koji treba da obuhvata sljedeće informacije:

 1. Ime i prezime studenta;
 2. Broj indexa;
 3. Studijski program koji studira;
 4. Godina studija;
 5. Prethodno iskustvo u Erasmus+ projektima;
 6. Motivaciono pismo.

Rok za prijavu: 13.04.2021. godine

Skala valorizacije i kriteriji odabira

Izbor će se temeljiti na sljedećim kriterijima:
1. Prosječna ocjena u toku školovanja: do 50 bodova.
- Ako je prosječna ocjena od 2,00 - 2,99 - 30 bodova
- Ako je prosječna ocjena od 3,00 - 3,99 - 40 bodova
- Ako je prosječna ocjena od 4,00 - 5,00 - 50 bodova

2. Motivacija za obavljanje mobilnosti na osnovu predstavljenog motivacijskog pisma: do 20 bodova
- Motivaciono pismo

3. Prednost studentima sa posebnim potrebama ili poteškoćama, kako fizičkim tako i intelektualnim, kao i socijalnim: do 20 bodova
- Ako student ima posebne potrebe ili poteškoće - 20 bodova
- Ako student nema posebne potrebe ili poteškoće - 0 bodova

Za više informacija kontaktirajte: iro@ceps.edu.ba

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.