Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

POZIV ZA PRIJAVU 2020-2021 ERASMUS KA107 STUDENTSKA MOBILNOST ZA STUDIRANJE NA ISTANBUL BILGI UNIVERZITETU (TURSKA)

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 23.10.2020. u 12:10h

Ovaj dokument sadrži detaljne informacije o postupku prijave za studente koji žele sudjelovati u mobilnosti studenata za studij u akademskoj godini 2020-2021 za ljetni semestar na instituciji Istanbul Bilgi Univezitet, Turska.

Poziv je otvoren za studente Energetike, Zaštite na radu i zaštite od požara, Saobraćaja i Poslovne ekonomije.

Svi studenti se mogu prijaviti, ali će prednost imati studenti Poslovne ekonomije i Energetike.

Osim glavnog programa Erasmus + potpore, do 100% dodatnog Erasmus + finansiranja dostupno je za studente s invaliditetom / posebnim potrebama i osobe u pratnji.

KOJI JE DATUM ZA PRIJAVU?

Možete se prijaviti za Erasmus mobilnost u Erasmus kancelariji. Razdoblje prijave traje do 10. novembra 2020. godine.

USLOVI ZA PRIJAVU

 1. Svi studenti redovnog i vanrednog studija upisani na studijski program Energetike, Zaštite na radu i zaštite od požara, Saobraćaja i Poslovne ekonomije mogu se prijaviti za mobilnost studenata (u fazi prijave i tokom mobilnosti).
 2. Studenti moraju imati minimalni prosjek ocjena 2,50 od 4,00, osim ako je u bilateralnom sporazumu određen drugi kriterij.
 3. 3.       Kako bi mogli sudjelovati u Erasmus mobilnosti za učenje, kandidati moraju imati dovoljno ECTS bodova / opterećenje studenta. Odabrani student treba da bude u stanju da ima najmanje 30 ECTS po semestru na BİLGİ tokom perioda Erasmus mobilnosti studija.
 4. Stečeni krediti na BİLGİ-u biti će prebačeni direktno na matičnu instituciju
 5. 5.       U slučaju da je neki student već sudjelovao u Erasmus + aktivnostima mobilnosti tijekom svog redovnog obrazovanja, neće sudjelovati u aktivnostima mobilnosti koje traju duže od 12 mjeseci (na primjer, ako je student već sudjelovao u Erasmus + mobilnosti učenja od 9 mjeseci, njegova prijava na mobilnost studenata, za koju se očekuje da će trajati 4 i pol mjeseca, neće biti odobrena. Međutim, takvi studenti smiju prisustvovati tromjesečnoj mobilnosti).

Svi studenti koji žele sudjelovati u Erasmus + mobilnosti za studiranje mogu se slobodno prijaviti na ovaj program, ali samo studenti koji ispunjavaju minimalne zahtjeve imaju pravo polagati test engleskog jezika.

POTREBNI DOKUMENTI ZA PRIJAVU

 1. 1.       Erasmus prijavni obrazac (Prijavni obrazac mora biti potpisan od strane Referenta u Službi za međunarodnu saradnju). Prilikom popunjavanja obrasca za prijavu, pažnja će se posvetiti kompatibilnosti kurikuluma između partnerske institucije i CEPS-a, načina izvođenja nastave koje koristi partnerska ustanova, kao i mjesto i smještaj. Također ćete morati razmotriti odgovara li akademski kalendar CEPS-a akademskom kalendaru partnerske ustanove kada odlučujete o tome koji biste semestar željeli obaviti svoju studentsku razmjenu)
 2. 2.       Prepis ocjena (Pokazujući položene predmete do razmjene)
 3. 3.       Slika studenta

Nakon što je prikupio potrebne dokumente, podnositelj zahtjeva treba ih dostaviti ručno u Erasmus kancelariju i popuniti / potpisati popis dokumenata. U slučaju da nedostaju dokumenti, i / ili traženi dokumenti nisu potpisani od strane Referenta u Službi za međunarodnu saradnju, takvi zahtjevi neće biti odobreni.  

Podnositelji zahtjeva moraju lično, s potpisom, podnijeti dokumentaciju za prijavu u Erasmus kancelariju, popuniti i potpisati popis podnesenih dokumenata.

Erasmus Kancelarija: Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak, Josipa bana Jelačića bb, Kancelarija za međunarodnu saradnju

POZNAVANJE STRANOG JEZIKA

Kandidati moraju imati barem razinu B2 jezika koji će studirati na partnerskom univerzitetu.

Studenti bi trebali polagati test stranih jezika koji će provoditi CEPS 12. novembra 2020. ili podnijeti važeći certifikat engleskog jezika izdan od strane TOEFL-a ili potvrde koje izdaju različite škole stranih jezika u Erasmus uredu do datuma ispita. Studenti su također odgovorni za praćenje važnih obavijesti objavljenih na web-stranici CEPS-a i dostavljene u njihovoj elektronskoj pošti.

Erasmus testovi za strane jezike vrijede dvije godine. Studenti koji žele koristiti ispitne ocjene unesene u prethodnim godinama, trebaju naznačiti ovo pitanje u odgovarajućem polju prijavnog obrasca.

Međunarodni jezični testovi i tablica usklađenosti testa CEPS-a

TOEFL

Škole za učenje jezika

Provjera znanja Engleskog jezika na CEPS-u

120

100

100

114

95

95

108

90

90

102

85

85

96

80

80

90

75

75

84

70

70

78

65

65

72

60

60

66

55

55

60

50

50

54

45

45

48

40

40

 

 

POSTUPAK PROCJENE

 • Erasmus ocjena izračunava se na sljedeći način: 50% prosjek ocjena + 50% ocjene jezičnog testa. Erasmus ocjena je važan faktor pri određivanju partnera univerziteta za mobilnost studenata i iznosa stipendije koju će student dobiti. Studenti će biti rangirani u skladu s Erasmus ocjenom na temelju preddiplomskih programa.

Prilikom izračunavanja Erasmus ocjene uzet će se u obzir sljedeće tačke;

ERASMUS OCJENA

+, -

Studenti bez roditelja ili jednog roditelja (otac ili majka)

+10

Studenti sa invalidnitetom

+10

Višestruko sudjelovanje (za svako prethodno sudjelovanje u Erasmus programu) / Aplikacija na obje mobilnosti u isto vrijeme -10 od jedne od njih

-10

Sudjelovanje u Erasmus + mobilnosti u zemlji državljanstva

-10

Povlačenje iz programa nakon zadanog roka za povlačenje.

-10

Nesudjelovanje unatoč apliciranju za ispit iz engleskog jezika

-5

Za odabrane studente:

Nesudjelovanje u orjentacijskim sastancima koje organizira CEPS bez ikakvog opravdanja (na snazi na sljedećoj molbi podnositelja zahtjeva)

-5

 

 • U slučaju da se student prijavljuje na partnerski univerzitet iz neke druge oblasti, prednost će imati studenti koji su upisani u programe koji su potpisali Erasmus ugovor s partnerskim univerzitetom. Studenti upisani u druge programe mogu se prijaviti ako studenti upisani u programe koji imaju Erasmus ugovor s partnerskim univerzitetom odluče ne sudjelovati u mobilnosti.

 

 • Postupak prijave sastoji se od 4 faze:

 

 1. 1.       Rezultat testa stranog jezika: objavljivanje rezultata testa stranog jezika koje provodi CEPS.
 2. 2.       Erasmus ocjena izračunava se i objavljuje nakon procjene.
 3. 3.       Rangiranje: U skladu sa svojim Erasmus ocjenama, studenti su smješteni u partnerske institucije od strane komisije.
 4. 4.       Erasmus stipendija: Nakon objave iznosa bespovratnih sredstava dodijeljenih univerzitetima od strane Nacionalne agencije i odobravanja unutarinstitucionalnog proračuna, objavljuju se dodatne pojedinosti o bespovratnim sredstvima.

 

 • Studenti su dužni primiti pismo prihvata od ustanove domaćina kako bi sudjelovali u Erasmus mobilnosti.
 • Iako su svi postupci vezani za odlazak u inostranstvo, pronalaženje smještaja u inostranstvu, postupci za izdavanje pasoša i viza prvenstveno odgovornost učenika, partnerski univerzitet i CEPS mogu pružiti podršku.

 

ERASMUS STIPENDIJA

 • Stipendija će se dodijeliti studentu u skladu s njihovim akademskim uspjehom.
 • Učenici se rangiraju u silaznom redoslijedu prema Erasmus rezultatima. Potom će se studenti podijeliti prema ukupnom rangiranju.
 • Stipendija možda ne bude dodjeljena svakom studentu.
 • Studenti uglavnom dobivaju stipendiju za jedan semestar.
 • Zahtjev za produženje razdoblja studiranja u inostranstvu bit će naknadno ocijenjen. Studenti koji preferiraju dva semestra u fazi prijave imaju prioritet. Nakon dodjele potpore svim studentima koji preferiraju dva termina u fazi prijave, ocjenjuju se zahtjevi studenata koji traže produženje.
 • U okviru Projekta KA107, aktivnost se mora provoditi u cijelosti sa ili bez stipendije jer ne postoji opcija kao djelimično finansirana mobilnost. Stoga se razdoblje aktivnosti ne može produžiti bez odobrenja.
 • Mjesečne Erasmus stope utvrđuje Nacionalna agencija prije početka akademske godine u skladu s nacionalnim prioritetom i kriterijima.  
 • Tačan period Erasmus aktivnosti izračunava se na osnovu datuma početka / završetka navedenog u certifikatu o učešću.
 •  Iznos stipendije određuje Evropska komisija, kao što je prikazano u tabeli ispod.

Individualna stipendija:

  ZEMLJA DOMAĆIN

Mjerečna stipendija ( u EURO)

Turska

800

 

Stipendija za putovanje:

Grant za putovanje se izračunava putem “kalkulatora udaljenosti Evropske komisije“ koji je dostupan na sljedećem linku; http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/tools/distance_en.htm

Razdaljina u km

km

Razmjen udaljenosti

Ukupna stipendija za putovanje

Bosna i Hercegovina – Istanbul (Turska)

972,31 km

500 - 1999 km

275€

 

 • U slučaju da je aktivnost prekinuta zbog događaja više sile, aktivnosti koje na kraju perioda mobilnosti ne odgovaraju traženom trajanju mobilnosti će biti prihvaćene i isplata bespovratnih sredstava će se izvršiti za vrijeme trajanja boravka, pod uslovom da postoji prateća dokumentacija koja može biti dostupna za dokazivanje takvih okolnosti.
 • Osim u slučaju više sile, ako se učenik vrati u svoju domovinu bez završetka minimalnog perioda mobilnosti, aktivnost će se smatrati ništavnom i neće se vršiti isplata stipendije.
 • Studenti će primati stipendije samo u periodu mobilnosti u inostranstvu. U slučaju da se student vrati u svoju domovinu ranije od navedenog datuma završetka perioda razmjene, on / ona će primiti bespovratnu pomoć samo za period u kojem je ostao / la u zemlji odredišta.
 • U slučaju da je prijavljeno da vaše putovanje u drugu zemlju (izvan Programske zemlje u kojoj se nalazi vaš partnerski univerzitet) duže od 7 dana, vaš grant će biti smanjen u skladu sa ukupnim danima koje ste proveli u zemljama / zemljama koje nisu članice EU.
 • Erasmus kancelarija CEPS-a može zatražiti od studenta da dostavi kopiju svog pasoša za određivanje perioda provedenog u inostranstvu, ako se smatra potrebnim.
 • Studenti se mogu, ako žele, odreći finansijske podrške. Međutim, nije moguće proširiti mobilnost koja je inicirana kao bespovratna pomoć.

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.