Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

Poziv za Erasmus+ KA107 studentske mobilnosti za studiranje 2020/2021. na Univerzitetu de León (Španija)

False False False False False
Objavljeno 16.10.2020. u 10:10h

U okviru programa Erasmus + Univerzitet de León dobio je bespovratna sredstava namijenjena finansiranju boravka u mobilnosti tokom akademske 2020/2021. Unutar projekta 2019-1-ES01-KA107-063766 i u saradnji sa Visokom školom “CEPS – Centar za poslovne studije” u Kiseljaku (Bosna i Hercegovina), potpredsjednik Rektorata za internacionalizaciju Univerziteta de León nudi 2 granta za studente Visoke škole “CEPS – Centar za poslovne studije” za studiranje na Univerzitetu de León.

Zahtjevi

 • Kandidati moraju biti zvanični studenti Visoke škole “CEPS – Centar za poslovne studije” u Kiseljaku;
 • Kandidati moraju biti najmanje na drugoj godini studija visokog obrazovanja;
 • Kandidati moraju biti studenti studijskog programa Informacijske tehnologije;
 • Potrebna je visoka motivacija i odličan akademski uspjeh;
 • Studenti koji su ranije bili korisnici Erasmus + stipendije, ne smiju premašiti ograničenje od 12 mjeseci stipendije za dodiplomske studije;
 • Znanje španskog / engleskog jezika na nivou B1 je neophodno;
 • Mobilnost mora biti završena prije kraja jula 2021. godine;
 • Korisnici će morati osigurati osiguranjem od nezgode i hitnog slučaja koje pokriva trajanje njihove mobilnosti, a za njihovo opsežno pokriće potrebno je osiguranje Oncampus:

Finansijska podrška

Svaki grant finansirati će se na sljedeći način:

 • Individualna podrška: 850 € mjesečno.
 • Troškovi puta:275 €.

Vrijeme boravka

Period boravka obuhvata najmanje 3 mjeseca, a najviše 5 mjeseci.

Aplikacije

Zainteresovani studenti se mogu prijaviti na mail: iro@ceps.edu.ba koji treba da obuhvata sljedeće informacije:

- Ime i prezime studenta;

- Broj indexa;

- Studijski program koji studira;

- Godina studija;

- Prethodno iskustvo u Erasmus+ projektima;

- Motivaciono pismo.

 

Rok za prijavu:

02.11.2020. godine

Skala valorizacije i kriteriji odabira

Izbor će se temeljiti na sljedećim kriterijima:

 1. 1.       Prosječna ocjena u toku školovanja: do 30 bodova.

- Ako je prosječna ocjena od 2,00 - 2,99 - 10 bodova

- Ako je prosječna ocjena od 3,00 - 3,99 - 20 bodova

- Ako je prosječna ocjena od 4,00 - 5,00 - 30 bodova

 1. 2.       Prosječna ocjena iz predmeta Engleski jezik: do 25 bodova.

- Ako je prosječna ocjena od 2,00 - 2,99 - 15 bodova

- Ako je prosječna ocjena od 3,00 - 3,99 - 20 bodova

- Ako je prosječna ocjena od 4,00 - 5,00 - 25 bodova

 1. 3.       Procjena stava učenika o mobilnosti od strane dijela nastavničkog tima: do 15 bodova

- Intervju

 1. 4.       Motivacija za obavljanje mobilnosti na osnovu predstavljenog motivacijskog pisma: do 20 bodova

- Motivaciono pismo

 1. 5.       Prednost studentima sa posebnim potrebama ili poteškoćama, kako fizičkim tako i intelektualnim, kao i socijalnim: do 10 bodova

- Ako student ima posebne potrebe ili poteškoće - 10 bodova

- Ako student nema posebne potrebe ili poteškoće - 0 bodova

Izbor i odlučivanje

Komisiju za izbor za odlučivanje o mobilnostima činiti će:

 1. Pred. VŠ Mirza Kulenović, Referent u Službi za međunarodnu suradnju i razvoj karijere
 2. Pred. VŠ Mirzo Selimić, Diretkor
 3. Pred. VŠ Nermin Palić, QA Manager

 

Za više informacija kontaktirajte: iro@ceps.edu.ba

 

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.