Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

RAZVOJ KARIJERE DIPLOMANATA CEPS-a: INTERVJU SA MIŠOM SLIŠKOVIĆEM

False False False False ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 8.10.2020. u 08:39h

Visoka škola „CEPS - Centar za poslovne studije“ Kiseljak kontinuirano radi na poboljšanju kvalitete visokog obrazovanja, te vodi brigu o svojim alumni članovima i njihovom razvoju karijere nakon završetka studija. Cilj ovog intervjua je praćenje kretanja diplomiranih studenata i njihov razvoj karijere. Također, na ovaj način želimo isticati pozitivne primjere, prezentovati rad naše institucije i rad naših studenata, te dati savjete budućim diplomantima koji završavaju studije na CEPS-u.

CEPS: Možete li nam reći nešto o sebi?

Mišo SLIŠKOVIĆ: Rođen sam 1987. u Travniku. Osnovnu školu sam završio u Stojkovićima. Srednju školu sam završio u Novom Travniku. Zaposlen sam u MUP-u SBK od 2012 godine. Kroz karijeru sam napredovao do čina starijeg policajca kojeg sam dobio 2017. godine.

CEPS: Koliko dugo ste čekali na prvo zaposlenje nakon završetka studija? Da li radite u struci? Kako Vam se sve to čini?

Mišo SLIŠKOVIĆ: Trenuto još uvijek čekam zaposlenje u struci koju sam stekao na Vašoj  Visokoj školi. Nadam se odličnom napretku u struci u kojoj radim s obzirom na znanje koje posjedujem i koje sam stekao na studijskom smjeru „Kriminalsitika“.

CEPS: Možete li nam reći par informacija o preduzeću/kompaniji u kojoj radite? (Čime se firma ili ustanova bavi? Koje usluge pruža? Ko su korisnici tih usluga?)

Mišo SLIŠKOVIĆ:  Zaposlen sam u Ministarstvu unutrašnjih poslova Srednjobosanskog kantona. Zadaća Ministarstva je djelovanje na prostoru SBK u cilju spriječavanja kriminaliteta i počinjenja prekršaja, kao i pornalazak počinitelja istih. Također, Ministarstvo ima i svoju upravnu fuknciju koja vrši svoje zadatke i poslove.

CEPS: Objasnite koji je osnovni zadatak, tj. šta se od jednog diplomanta kriminalistike očekuje? Možete li mi opisati odgovornosti i obaveze vezane za ovo radno mjesto?

Mišo SLIŠKOVIĆ: Od jednog diplomiranog kriminaliste se očekuje prije svega njegova moralnosti i etičnost pri vršenju poslova sigurnosti, kao i primjena kompetentnih zanja koje je stekao tokom svog obrazovanja. Odgovornost je velika, s obzirom djelovanja u rukovodnim mjestima koja zahtjevaju puno rada i zakontiog, objektivnog i srazmjernog postupanja. Obveze postupanja se temelje na svakodnevnoj službi građanima, kao i kontinuiranom stjecanju znanja kroz struku.

CEPS: Ukratko, možete li nam opisati kako izgleda Vaš uobičajen radni dan? Šta Vam čini najveću satisfakciju? Imate li posebne uspjehe u radu do sada koje biste mogli podijeliti sa nasim čitaocima?nKoje kvalitete očekujete da bi osoba za ovo radno mjesto ili konkretno za Vaš poduhvat trebala imati?

Mišo SLIŠKOVIĆ: Svakoga dana kada radim dolazim 15-ak minuta prije početka radnog vremena na primitak smjene. U večini slučajeva radim ili u prometu ili na pozornom mjestu. Svakoga dana gledam što časnije obaviti svoj posao i biti u službi građana. Prije svega istaknuo bi moralnost i etičnost postupanja prije svega, jer smatram da je to jedan od najbitnijih osobina koje treba jedan policijskih službenik imati u radu.  Moja upornost i temeljan pristup poslu mislim da me izdvajaju, te smatram te kvalitete ključnima za uspjeh u radu.

CEPS: Šta nam možete reći o obrazovanju i zvanju koje ste stekli na na Visokoj školi CEPS? Da li je bilo odgovarajuće za Vaš posao kojim se sada bavite?Šta biste morali dodatno učiti?

Mišo SLIŠKOVIĆ: Obrazovanje sam završio u roku, a znanje koje sam stekao smatram izuzetnim. Stečeno znanje će mi sigurno doprinjeti u razvoju i napretku karijere. Kako bi dodatno napredovao u karijeri morao sam i položiti ispit za čin propisan mojom stručnom spremom koju sam stekao na Visokoj školi.

CEPS: Zašto ste se odlučili za studijski program Sigurnost, smjer Kriminalistika i kako je ukratko izgledao vaš put obrazovanja?

Mišo SLIŠKOVIĆ: Odlučio sam se iz razloga struke u kojoj već radim. Taj smjer je najpodobniji za posao u koji radim. Završio sam četri godine na Visokoj školi. Polagao sam ispite redovno, neke malo teže, neke malo lakše. Smatram da sam tokom obrazovanja setkao veliku količinu znanja koje mogu koristiti prilikom svoga rada.

CEPS: Koje su prednosti Vašeg obrazovanja i znanja stečenog na CEPS-u za Vaš posao?

Mišo SLIŠKOVIĆ: Znanje koje sam stekao kako sam već naveo je ključno u mom napretku u karijeri i smatram kako će mi biti od velike koristi u karijeri.

CEPS: Sa trenutnog gledišta, da li imate neku sugestiju da kvalitet obrazovanja na visokoškolskoj instituciji CEPS bude još bolji?

Mišo SLIŠKOVIĆ: Nemam, sve pohvale vašoj kvaliteti kao i radu predavača na Visokoj školi.

CEPS: Da li biste željeli da pomognete unapređenju kvaliteta studija na Visokoj školi CEPS? Ako da, kako?

Mišo SLIŠKOVIĆ: Da, u koliko mogu pomoći svojim zanjem i iskustvom koje sam stekao u radu i obrazovanju.

CEPS: Da li možete dati neki savjet za buduće diplomante kriminalistike?

Mišo SLIŠKOVIĆ: Budite vrijedni i marljivi tokom studija. Učite, stječite znanje. Upornost se sigurno isplati na kraju.

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.