Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

PODJELA CISCO CERTIFIKATA ZA NAJUSPJEŠNIJE STUDENTE IT-A

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 28.8.2020. u 07:00h

U prostorijama Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak upriličena je dodjela CISCO certifikata za najuspješnije studente informacijskih tehnologija koji su odslušali i položili drugi tečaj CISCO Akademije mrežnih tehnolofija - CCNA Switching, Routing and Wireless Essentials. 

CCNA Switching, Routing and Wireless Essentials (CCNA 2 v7.0) drugi tečaj CCNA nastavnog plana i programa sastavljen je od 16 modula, a fokusiran je na konfigurisanje i izvršavanje operacija na  routeru i switchu koji podržavaju male i srednje poslovne mreže te uključuju bežične lokalne mreže (WLAN) i njihove sigurnosne koncepte. Studenti su učili ključne koncepte za prespajanje i usmjeravanje, te sada mogu uspostaviti osnovnu mrežnu konfiguraciju, rješavati probleme, prepoznati, ublažiti i zaustavljati sigurnosne prijetnje LAN-a, konfigurirati i osigurati nesmetano korištenje WLAN mreže. 

CISCO CCNA se sastaji od tri smestra. Nakon svakog odslušanog semestra CISCO CCNA polaže se završni ispit koji je sastavljeni od teorijskog i praktičnog dijela, nakon čega se stiče pripadajući certifikat. Svaki od certifikata predstavlja dokaz da je polaznik uspješno završio određeni semestar, te se na istom navode oblasti koje su odslušane i položene. 

CISCO certifikati su priznati u cijelom svijetu jer garantuju posjedovanje praktičnih i teorijskih znanja za projektovanje kvalitetnih mrežnih sistema, njihovo uspostavljenje i održavanje u svim institucijama i kompanijama.

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.