Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

OZVANIČENA SARADNJA IZMEĐU CEPS-a I “TRANSKOP” D.O.O. TUZLA

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 13.3.2020. u 10:37h

Visoka škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka je dana 10.03.2020. godine potpisala sporazum o saradnji sa poduzećem “TRANSKOP” d.o.o. Tuzla. Osnovna djelatnost ovog preduzeća je prevoz robe u domaćem i međunarodnom saobraćaju, te skladištenje i distribucija. Raspolaže sa bogatim voznim parkom, a imaju i razvijen softver (u VB & MS-Access) za upravljanje i analizu poslovanja voznog praka transportnih kuća.

Saradnja će obuhvatit rad na zajedničkom istraživanju, izradi stručne literature, organizaciju okruglih stolova, konferencija, seminara, angažiranje stručnjaka iz prakse, realizaciju studijskih posjeta od značaja za obrazovnu instituciju, te što je od izuzetnog značaja, mogućnost obavljanja studentske prakse iz oblasti transporta, špedicije i informacijskih sistema u saobraćaju.

Cijela ova priča pokrenuta je na inicjativu inžinjera prometa Kristijana Žepića, člana alumni asocijacije i bivšeg studenta Visoke škole. Na ovaj način želio je da doprinese promociji i produženju saradnje sa Visokom školom, te omogućim budućim inžinjerima studijskog programa promet praktično iskustvo kako bi što spremnije dočekali prvi radni dan u struci.

Detaljnije o TRANSKOP d.o.o. možete pogledati na sljedećem linku: transkop.com.

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >>