Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

NASTAVNIČKA RAZMJENA SA POSLOVNIM VELEUČILIŠTEM ZAGREB

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 10.3.2020. u 09:23h

Predstavnici Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka, Pred. VŠ Mirzo Selimić i Pred. VŠ Mirza Kulenović boravili su na partnerskoj instituciji Poslovno Veleučilište Zagreb, u Republici Hrvatskoj,.

Jedan od ciljeva odlaska bio je upoznavanje studenata i nastavnog osoblja partnerskog univerziteta sa Visokom školom „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak čime podižemo rejting i prepoznatljivost naše visokoškolske ustanove. Pored navedenog, predstavnici Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak su održali nekoliko prezentacija kako nastavnom osoblju partnerske institucije, tako i studentima. Pred. VŠ Mirza Kulenović je održao studentima predavanje iz oblasti totalnog upravljanja kvalitetom.

Na ovaj način nastojimo da dodatno poboljšamo saradnju sa partnerskom institucijom, te da nastavimo pozitivnu praksu apliciranja za Evropske projekte, sa naglaskom na stučnu praksu studenata, ERASMUS+ projekte građenja kapaciteta, te učestvovanje u drugim fondovima Evropske unije.

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >>