Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

POTPISAN MEMORANDUM O SARADNJI VISOKE ŠKOLE „CEPS – CENTAR ZA POSLOVNE STUDIJE“ I FIRME “CIZ Centar za ispitivanje i zaštitu” d.o.o. Mostar

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 21.2.2020. u 09:28h

Direktor Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka je dana 04.02.2020. godine potpisao sporazum o saradnji sa firmom “CIZ Centar za ispitivanje i zaštitu” d.o.o. Mostar. Riječ je o firmi koja se bavi poslovima zaštite od požara (provodi ispitivanja instalacija, sustava i uređaja, osposobljavanje osoba te izrađuje procjenu ugroženosti od požara i planova zaštite od požara sukladno Zakonu o zaštiti od požara), poslovima zaštite na radu i zaštite okoliša, projektiranjem, revizijom, nadzorom i dr.

Saradnja će obuhvatit razmjenu podataka koji mogu poslužiti u svrhu istraživanja, izradu stručne literature, organizaciju okruglih stolova, konferencija, seminara, angažiranje stručnjaka iz prakse, realizaciju studijskih posjeta od značaja za obrazovnu instituciju, te što je od izuzetnog značaja, mogućnost obavljanja studentske prakse.

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >>