Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak
eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

REALIZACIJA NASTAVNIČKE RAZMJENE SA VISOKOŠKOLSKOM INSTITUCIJOM „INSTITUT JOAN BROSSA“

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 23.12.2019. u 08:32h

U periodu od 09.12.2019. – 13.12.2019. nastavnici Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ su u okviru ERASMUS+ projakta za mobilnost profesora boravili u Barceloni, na partnerskom visokoškolskoj instituciji „Institut Joan Brossa“. Nastavnici Pred. VŠ Nermin Palić i Pred. VŠ Samir Ščetić su imali priliku da se upoznaju sa radom partnerske institucije. Prisustvovali su i na predavanjima koji su uključivali nove prakse učenja i metode poučavanja.

Nastavnici su prvi dan održali prezentaciju o Visokoj školi CEPS, te nastavnike i studente visokoškolske institucije „Institut Joan Brossa“ upoznali sa historijom i načinom rada CEPS-a.

Također, tokom boravka Pred. VŠ Nermin Palić je studentima druge godine prvog ciklusa studija „Institut Joan Brossa“ održao predavanja na temu „Strateško planiranje u saobraćaju i transportu“, te ih upoznao i sa budućim perspektivama razvoja saobraćaja i transporta u Bosni i Hercegovini.

Tokom mobilnosti obavljeno je nekoliko sastanaka sa nastavnicima i službama partnerske institucije u cilju novih mogućnosti apliciranja za Evropske projekte, kao i implementacije međunarodnih praksi studenata, za šta postoji velika zainteresovanost obje institucije.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >