Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak
eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

DODJELA CERTIFIKATA POLAZNICIMA „CISCO AKADEMIJE“

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 25.9.2019. u 21:59h

U prostorijama Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ upriličena je dodjela certifikata za najuspješnije polaznike „CISCO akademije mrežnih tehnolgija“. 

Polaznici Akademije su uspješno odslušali i položili prvi semestar u nastavnom planu CCNA Routing and Switching koji podučava polaznike o arhitekturi, strukturi, funkcijama i komponentama Interneta i ostalih računarskih mreža. Nakon svakog odslušanog semestra Cisco CCNA programa polaže se pripadajući završni ispit koji se sastoji od praktičnog i teorijskog dijela, nakon čega se stječe certifikat “Cisco akademije” za završeni semestar. Svaki od certifikata predstavlja dokaz da je kandidat uspješno završio taj dio CCNA programa i na njima se navodi oblast koja je odslušana i položena. 

Prema riječima voditelja studijskog programa Informacijske tehnolgije Pred. VŠ Samira Ščetića, Cisco Certified Network Associate – CCNA se pozicionirao kao jedan od najpopularnijih IT certifikata u svijetu. Osnovni fokus certifikacije jeste učenje i primjena ključnih vještina koje će adekvatno odgovoriti progresivnom razvoju tehnologija u današnjim kompleksnim mrežnim okruženjima. Polaznicima je osigurana najmodernija Cisco oprema za praktičan rad i usavršavanje. CNA R&S program je podijeljen u tri semestra sa ukupnim trajanjem od 12 - 18 mjeseci, ovisno o dinamici izvođenja nastave. 

Važno je napomenuti da je za studente IT-a “CISCO akademija” u potpunosti besplatna.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >