Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak
eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

POTPISAN SPORAZUM O NAUČNOJ I STRUČNOJ SARADNJI SA ZDRAVSTVENOM USTANOVOM – LJEČILIŠTE „BANJA TERME ILIDŽA“

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 28.8.2019. u 08:10h

Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka potpisala je sporazum o naučnoj, obrazovnoj i stručnoj saradnji sa Zdravstvenom ustanovom – Lječilište „Banja Terme Ilidža“.

Strane će međusobno sarađivati kroz mogućnost organizovanja naučno – istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozija, seminara, radionica, unaprijeđenja obrazovnog procesa u praktičnoj edukaciji studenata, provođenju stručne i ferijalne prakse i drugih oblika saradnje od zajedničkog interesa.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >