Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak
eUniversity eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

Završena Međunarodna ljetna škola „Prevencija rizika u urbanim sredinama“

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 3.7.2019. u 14:41h

Uspješno je završena je Međunarodna ljetna škola pod nazivom "Prevencija rizika u urbanim sredinama". Ljetnu školu je pohađalo više od 80 profesionalaca i studenata. Partneri u realizaciji međunarodne ljetne škole bili su Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka, Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu, Filozofski fakultet Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ iz Skopja, Federalna uprava civilne zaštite, Agencija za zaštitu ljudi i imovine „DSC“ d.o.o. Sarajevo i dr. Polaznicima je dodijeljen zajednički certifikat Fakulteta za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu i Filozofskog fakulteta Univerziteta „Sv. Kiril i Metodij“ iz Skopja. Uz certifikat je dodjeljen i dodatak (Supplement) na engleskom jeziku.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >