Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak
eUniversity eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

PRIJAVITE SE NA MEĐUNARODNU STUDENTSKU RAZMJENU U ŠPANIJU!

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 10.6.2019. u 12:08h

Na osnovu dobivenog ERASMUS+ projekta sa institucijom IES Ribeira do Louro pozivamo studente da se prijave za studentsku razmjenu u Španiju.

Mogućnost za prijavu imaju sljedeći studenti:

- Studenti studijskog programa Poslovna ekonomija- generacija 2018/2019 (studenti koji su trenutno 1 godina studija)

- Studenti studijskog programa Promet - generacija 2017/2018 Prometa (studenti koji su trenutno 2 godina studija – četverogodišnji program)

Studentima je omogućen odlazak u Španiju, u Vigo, na period od 4,5 mjeseca, od 01 septembra 2019 do 14 januara 2020 godine.

Studenti bi slušali nastavu na instituciji IES Ribeira do Louro (web adresa: http://www.edu.xunta.gal/centros/iesribeiralouro/)

Osnovni uslovi:
- Poznavanje engleskog jezika u govoru i pismu
- Posjedovanje biometrijskog pasoša minimalnog važenja do 13.05.2020. godine

Svi prijavljeni studenti će biti rangirani na osnovu dosadašnjeg uspjeha u školovanju, odnosno na osnovu ostvarenog prosjeka ocjena.

Krajnji rok za prijavu je: 17.06.2019 godine.

Studenti se mogu prijaviti na e-mail: iro@ceps.edu.ba

Broj mjesta je ograničen.

Nakon prijave studenata, za zainteresovane će biti održana detaljna prezentacija gdje će se upoznati sa svim informacijama potrebnim za putovanje i ostanak u Španiji.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >