Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak
eUniversity eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

ERASMUS+ NASTAVNIČKA RAZMJENA SA VELEUČILIŠTEM VELIKA GORICA

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 7.6.2019. u 14:39h

U periodu od 20.05.2019. – 24.05.2019. godine dva nastavnika Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak boravili su u Republici Hrvatskoj, na Veleučilištu Velika Gorica u okviru implementacije ERASMUS+ nastavničke razmjene.

Na radnom sastanku sa predstavnicima Veleučilišta Velika Gorica dogovoreno je da delegacija Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak posjeti partnersku instituciju radi bolje kolaboracije i dogovora o budućoj implementaciji projekata i pripremi novih projekata unutar fondova Europske unije. Jedan od ciljeva odlaska bio je upoznavanje studenata i nastavnog osoblja partnerskog univerziteta sa Visokom školom „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak, čime podižemo rejting i prepoznatljivost naše visokoškolske ustanove.

Pored navedenog, predstavnici Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak su održali nekoliko prezentacija kako nastavnom osoblju partnerske institucije, tako i studentima. Pred. VŠ Mirza Kulenović je održao studentima predavanje iz oblasti upravljanja kvalitetom.
Na ovaj način nastojimo da dodatno poboljšamo saradnju sa partnerskom institucijom, te da nastavimo pozitivnu praksu apliciranja za Evropske projekte, sa naglaskom na stučnu praksu studenata, ERASMUS+ projekte građenja kapaciteta, te učestvovanje u drugim fondovima Evropske unije.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >