Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak
eUniversity eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

USPJEŠNA IMPLEMENTACIJA NASTAVNIČKE RAZMJENE SA VELEUČILIŠTEM U BJELOVARU PUTEM ERASMUS+ PROGRAMA

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 6.5.2019. u 11:00h

Na osnovu dobijenog ERASMUS+ projekta i konkursne procedure, Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ u Kiseljaku odabrala je jednog nastavnika za odlazak na Veleučilište u Bjelovaru i to Prof. VŠ Adnana Dizdara.

Nastavnik je održao prezentaciju Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ u Kiseljaku studentima matične institucije, kao i stručno predavanje na temu: "LIPOGEMS metoda - transplantacija masnih stanica" koja je predmet stručnog i znanstvenog rada prof. vš. Dizdara.

Također, nastavnik je prisustvovao nekoliko sastanaka sa upravnim odborom institucije domaćina o potencijalnim novim projektima iz oblasti ERASMUS+.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >