Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak
eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

POTPISAN MEĐUNARODNI SPORAZUM O SARADNJI SA VISOKOM ŠKOLOM STRUKOVNIH STUDIJA - BEOGRADSKA POLITEHNI

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 2.2.2019. u 12:56h

Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka potpisala je međunarodni sporazum o saradnji sa Visokom školom strukovnih studija - Beogradska politehnika iz Republike Srbije. Sporazum se odnosi na razmjenu naučnog znanja i materijala, razvoj zajedničkih istraživačkih programa, te mobilnost studenata i nastavnika kroz različite programe Evropske unije.

Visoka škola strukovnih studija - Beogradska politehnika je državna visokoškolska ustanova koja obrazuje strukovne inženjere i dizajnere, i to već više od pola vijeka. Tokom godina mijenjala je imena, strukturu, usavršavala i uvodila studijske programe, u skladu sa zahtjevima tržišta i interesovanjima studenata.

Više informacija o ovoj instituciji možete naći na zvaničnoj web stranici: https://www.politehnika.edu.rs/

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >