Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak
eUniversity Cisco akademija eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

VISOKA ŠKOLA „CEPS – CENTAR ZA POSLOVNE STUDIJE“ I „VYSOKÁ ŠKOLA PODNIKÁNÍ A PRÁVA“ IZ OSTRAVE POTPI

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 4.12.2018. u 09:13h

Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka potpisala je međunarodni sporazum o saradnji sa „Vysoká škola podnikání a práva“ iz Ostrave - Češka republika (https://www.vspp.cz/)

Strane će međusobno sarađivati kroz razne oblike saradnje, a posebno kroz: Erasmus + razmjenu studenata, mogućnost zajedničkog organiziranja naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozija, seminara, radionica, razmjenu stručnih i naučnih informacija kroz razmjenu časopisa, elektronskih časopisa, publikacija, udžbeničke literature i drugog stručnog materijala, resursa i usluga na osnovu reciprociteta, izradu zajedničkih istraživačkih projekata, poticaj aktivnosti od zajedničkog interesa obje institucije, proučavanje problema od zajedničkog interesa i pronalaženje najboljih načina njihovog rješavanja, i druge oblike suradnje od zajedničkog interesa.

Predstavnici obje Institucije su izrazili zadovoljstvo potpisanim Sporazum i nadaju se brzoj realizaciji nekih od navedenih aktivnosti iz Sporazuma.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >