Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA VELEUČILIŠTEM MENADŽMENTA I SIGURNOSTI SECURUS IZ PULE (REPUBLIKA HRVATSKA)

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 24.5.2024. u 20:42h
Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka i Veleučilište menadžmenta i sigurnosti Securus iz Pule (Republika Hrvatska) potpisali su Sporazum o naučnoj obrazovnoj i stručnoj saradnji.
Saradnja potpisnika ovog Sporazuma uključuje:
  • zajedničke stručne i naučne projekte,
  • razmjenu informacija i izdavanje publikacija,
  • organizovanje seminara, radionica i konferencija, ljetnih škola,
  • razmjenu nastavnog i nenastavnog osoblja,
  • upravljanje kvalitetom u području nastave,
  • ostale aktivnosti od zajedničkog interesa.
 
Potpisnici Sporazuma zajednički će raditi na pripremi i sprovođenju različitih oblika projekata:
  • razvojni projekti finansirani iz evropskih fondova,
  • projekti koji se sprovode u saradnji s privredom.
 
Potpisnici ovog Sporazuma će zajednički organizovati seminare, radionice i konferencije u srodnim područjima s ciljem transfera znanja i inovacija prema privredi. Strane potpisnice Sporazuma će podsticati, omogućavati i doprinositi organizovanju stručnih, kulturnih, sportskih i drugih društvenih aktivnosti studenata te međusobno sarađivati  na povezivanju  njihovih udruženja.
 

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.