Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

SARADNJA SA SVEUČILIŠTEM U SLAVONSKOM BRODU

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 18.11.2022. u 21:56h

Direktor Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka dr. sc. Mirzo Selimić, prof. vš. i Rektor Sveučilišta Slavonski Brod (Republika Hrvatska) prof. dr. sc. Ivan Samardžić potpisali su sporazum o naučnoj obrazovnoj i stručnoj saradnji. Radnom sastanku su prisustvovali dr. sc. Nermin Palić, voditelj studijskog programa Promet na CEPS-u, prof. dr. Krunoslav Mirosavljević, prorektor za projekte i međuinstitucionalnu saradnju, kao i predstavnici odsjeka za znanost i projekte Sveučilišta u Slavonskom brodu.

Strane će međusobno sarađivati kroz razne oblike saradnje, a posebno kroz: Erasmus + razmjenu nastavnog osoblja i studenta, apliciranja na EU projekte, mogućnost zajedničkog organiziranja naučno-istraživačkih aktivnosti, konferencija, simpozija, seminara, radionica, razmjenu stručnih i naučnih informacija kroz razmjenu časopisa, elektronskih časopisa, publikacija, udžbeničke literature i drugog stručnog materijala, resursa i usluga na osnovu reciprociteta, izradu zajedničkih istraživačkih projekata, poticaj aktivnosti od zajedničkog interesa obje institucije, proučavanje problema od zajedničkog interesa i pronalaženje najboljih načina njihovog rješavanja, i druge oblike suradnje od zajedničkog interesa.

Predstavnici obje Institucije su izrazili zadovoljstvo potpisanim Sporazum i nadaju se brzoj realizaciji nekih od navedenih aktivnosti iz Sporazuma.

 

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.