Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

IMPLEMENTIRANE ERASMUS+ DOLAZNE MOBILNOSTI NA VISOKOJ ŠKOLI „CEPS-CENTAR ZA POSLOVNE STUDIJE“ KISELJAK U RAZDOBLJU JUNI/JULI 2022

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 1.8.2022. u 15:09h

Tokom juna i jula 2022. godine Visoku školu „CEPS-Centar za poslovne studije“ Kiseljak posjetilo je trideset kolegica i kolega sa partnerskih visokoškolskih institucija iz Španije, Hrvatske, Poljske, Slovačke i Turske. Posjete su organizovane u okviru Erasmus+ programa mobilnosti u svrhu učenja i podučavanja.

U periodu od 30.05-03.06.2022. godine referent za međunarodnu saradnju na Visokoj školi CEPS Nermin Palić ugostio je četvero kolega iz Turske sa Univerziteta Bilgi iz Istanbula i dva profesora iz Španije sa visokoškolske institucije CIFP La Laboral iz Gijóna. Tokom njihovog boravka, pored razgovora o međunarodnim projektima i stečenim iskustvima, organizovana je i prezentacija institucija, te dati prijedlozi potencijalne buduće saradnje u smislu implementacije online gostujućih predavanja tokom sljedeće akademske godine. Također, donesen je zaključak da je u narednoj  akademskoj godini jako važno vratiti u normalno stanje i mobilnosti studenata, te podići broj implementiranih projektata po tom osnovu.

Od 04.06-08.06.2022. godine našu visokoškolsku instituciju su posjetili i profesori sa WSG Univerziteta iz Bydgoszcz (Poljska). Ovo je bila prilika da se osobno upoznaju sa kapacitetima Visoke škole CEPS i kadrom kojim raspoloaže, što će mnogo olakšati buduće aktivnosti, posebno one koje se odnose na mobilnost studenata i prijave na međunarodne projekte. Pored posjete CEPS-u, organizovan je i odlazak sportskom savezu i atletskom savezu Bosne i Hercegovine. Nakon svega, osoblje Visoke škole CEPS je pozvano da prisustvuje Međunarodnoj sedmicim koja će biti održana u oktobru 2022. godine na WSG Univerzitetu.

U sedmici od 06.06-10.06.2022. godine Visoku školu „CEPS-Centar za poslovne studije“ Kiseljak posjetio je direktor biblioteke Univerziteta Bilgi iz Istanbula, profesor Sami Çuhadar. Uvaženi profesor je predsjednik i član odbora Konzorcija univerzitetskih biblioteka Anatolije (ANKOS) i koordinator UNAK-Turske platforme pravnih bibliotekara. Tokom boravka, posjetio je biblioteku Visoke škole CEPS, Univeritetsku bibiloteku u Sarajevu, kao i zgradu Vijećnice u Sarajevu. Na održanim sastancima sa službama CEPS-a razgovaralo se o mogućem povezivanju biblioteke Visoke škole CEPS sa bibliotekom Univerziteta Bilgi u smislu razmjene podataka, pristupa međunarodnim bazama, kao i mogućnostima zajedničkih publikacija.

Nakon toga, u periodu od 13.06-17.06.2022. godine na Visokoj školi CEPS upriličena je posjeta kolegica sa sa Univerziteta Bilgi iz Istanbula, Dilara Şahin sekretar Fakultet za inžinjerstvo i prirodne nauke i profesorica sa Zdravstvenog fakulteta Esengül Elibol. Na ovaj način nastavljena je jako dobra saradnje između ove dvije visokoškolske institucije. Održani su sastanci sa svim službama Visoke škole CEPS, kao i sa nastavnicima sa studijskog programa Zdravstvene studije. Upriličena je posjeta privatnoj zdravstvenoj ustanovi - Lječilište "BANJA TERME - ILIDŽA". Također, profesorica Elibol je održala predavanje studentima Zdravstvenog studija na temu Kritičko razmišljanje u zdravstvu.

Od 20.06-24.06.2022. godine Visoku školu CEPS posjetili su profesorica Zuzana Slobodová sa Univrziteta u Prešovu, Fakultet za menadžment i poslovanje iz Slovačke i profesor Abdullah Türk sa Univerziteta Bilgi iz Istanbula. Kolege su učestvovale i na Međunarodnoj ljetnoj školi „Analiza i upravljanje operativnim rizicima poslovanja“. Profesorica Slobodová, pored dekanesa Benkove (online), se tokom otvaranja obratila polaznicima i učesnicima međunarodne ljetne škole ispred Fakultet za menadžment i poslovanje koji je bio partner ove manifestacije. Profesor Türk je održao kratko predavanje na temu „Upravljanje rizicima ljudskih resursa“.

U periodu od 27.06-01.07.2022. godine u međunarodnoj posjeti na Visokoj školi CEPS boravile su dvije kolegice sa Poslovnog Veleučilušta Zagreb i kolega sa Univerziteta Bilgi iz Istanbula. Tokom boravka, na sastancima sa službama Visoke škole CEPS, razgovoralo se o međunarodnim projektima i stečenim dosadašnjim iskustvima, te predloženi koraci za buduću saradnju. Također, donešen je zaključak da je u narednoj  akademskoj godini jako važno implementirati što veći broj studentskih mobilnosti.

Kolege sa Veleučilišta iz Bjelovara, profesorica Tatjana Badrov, profesor Tomislav Pavlić i dekanica Zrinka Puharić, kao i kolega sa Poslovnog Veleučilišta Zagreb, profesor Neven Šipić, posjetili su našu instituciju u periodu od 06.07-10.07.2022. godine. Tom prilikom održan je sastanak o proteklim aktivnostima, kao što su međunarodne studentske konferencije i međunarodna ljetna škola. Zaključeno je da su ove manifestacije bile pun pogodak, te da će u budućnosti ovaj vid saradnje biti nastavljen. Također, nakon uvida u nastavne planove i programe obje institucije, složili su se da će u narednoj akademskoj godini studenti kroz ERASMUS+ program moći pohađati nastavu u Bjelovaru i Zagrebu, odnosno u Kiseljaku. Nakon sastanaka profesorica Badrov je predstavila evropski transnacionalni projekat na temu „Kako postati svjetski digitalni inžinjer“.

Period od 11.07-15.07.2022. godine predstavljao je pravi međunarodni praznik s obzirom da je Visoku školu CEPS posjetilo troje kolega sa Univrziteta u Prešovu, Fakultet za menadžment i poslovanje iz Slovačke, te jedan kolega sa Univerziteta Bilgi iz Istanbula (Turska) i jedna kolegica sa Poslovnog Veleučilišta Zagreb iz Hrvatske. Tokom posjete upriličen je obilazak institucije. Kolege su učestovale i na razmjeni ideja o praktičnim aktivnostima koje se mogu provoditi tokom nastave, te u kojoj mjeri i na koji način se mogu iskoristiti praktični kabineti koji su dostupni na ovim visokoškolskim institucijama.

Tokom sedmice od 17.07-23.07.2022. godine na Visokoj školi CEPS gostovala je profesorica engleskog jezika Lucia Dančišinová sa Univrziteta u Prešovu, Fakultet za menadžment i poslovanje iz Slovačke. Na sastancim se razgovaralo o budućem unapređenju nastave na obje visokoškolske institucije i važnosti stranih jezika za studente pri zapošljavanju, ali i za nastavnke u oblasti podučavanja i učešća u međunarodnim projektima. Korz održane prezentacije razmjenjena su iskustva o dodatnim aktivnostima koje se provode u svrhu jačanja znanja iz poznavanja engleskog jezika.

U posljednjoj sedmici mjeseca jula, u period od 25.07-29.07.2022. godine, u međunarodnoj posjeti na CEPS-u boravilo je troje profesora sa Poslovnog Veleučilišta Zagreb, kao i profesorica sa visokoškolske institucije CEBEM iz Viga (Pontevedra - Španija). Sa kolegicom i kolegama iz Zagreba održan je sastanak, o aktivnostima u okviru akademske 2021-2022. godine, te donešen zaključak da se radilo o jako aktivnoj i uspješnoj godini u okviru ERASMUS+ međunarodne saradnje, posebno kada se uzme u obzir da su tokom ljetnog semestra uspješno implementirane i dvije studentske mobilnosti. Sa profesoricom iz Španije, održan je sastanak upoznavanja, pošto je ovo prvi put da ove dvije visokoškolske institucije razmjenjuju svoje infromacije. Zaključeno je da postoje dobre mogućnosti za razmjenu studenata sa studijskog programa Informacione tehnologije. Što će se nastojati realizovati u narednoj akademskoj godini.

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.