Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

IMPLEMENTACIJA ERASMUS+ RAZMJENE U SVRHU PODUČAVANJA NA AKADEMIJI STRUKOVNIH STUDIJA BEOGRAD

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 30.5.2022. u 10:41h

Na osnovu dobivenog ERASMUS+ projekta sa institucijom Akademija strukovnih studija Beograd, professor Visoke škole “CEPS-Centar za poslovne studije” Kiseljak, Miliša Todorović je boravio u Beogradu u period 23.05.2022-27.05.2022. godine.

Prvi dan posjete organizovano je upoznavanje sa objektom u kome se vrši nastavni proces kao i sa nastavnim planom i programom Akademije strukovnih studija. Profesor Todorović je iskoristio priliku da predstavi i nastavni plan i program visokoškolske institucije CEPS. Kroz paralelenu analizu oba programa, utvrđeni su potencijalni pravci u kojima bi obje obrazovne institucije trebale da rade u procesu približavanja nastavnih planova i programa u skladu sa potrebama tržišta. Zajednički je konstatovano da saradnja ovog tipa doprinosi povećavanju znanja i iskustava u implementaciji rješenja koja treba da povećaju kvalitet nastavnih procesa. Potvrđena je želje i volja da se i u narednom vremenskom periodu radi na stvaranju preduslova za nastavak zajedničke saradnje, uz preispitivanje mogućnosti razmijene studenata i nastavnika.

Tokom daljeg boravka pristupilo se realizaciji nastavnih aktivnosti sa studentima. U definisanom vremenskom periodu su održana sva planirana predavanja. Na predavanjima je, pored studenata, prisustvovao i veliki broj nastavnog osoblja Akademije što predstavlja potvrdu želje za zajedničku saradnju i razmijenu iskustava. Na kraju svakog predavanje otvarala se diskusija, sa kolegama i studentima, na teme koje su obrađivane tokom predavanja. Na kraju predavanja, najaktivnjim studentima, poklonjenu su tri knjige profesora Todorovića, sa nazivom “Uloga ljudskog faktora u sistemu bezbednosti i zaštite”.

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.