Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

U Skoplju održana Međunarodna stručna i naučna konferencija: Energetska i zdravstvena kriza - pravni, ekonomski, psihološki i politički aspekti

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 11.4.2022. u 15:20h

U organizaciji Udruženja za korporativnu sigurnost - Skoplje i Univerziteta MIT, Privredna komora je 08.04.2022. godine održala međunarodnu naučno-stručnu konferenciju: Energetska i zdravstvena kriza - pravni, ekonomski, psihološki i politički aspekti. Partneri konferencije bili su: Visoka škola CEPS – Centar za poslovne studije Kiseljak, BiH; Fakultet za pravne i poslovne studije dr Lazar Vrkatić, Novi Sad; Institut za sudsku medicinu - Skoplje; Istraživački centar za bezbednost, odbranu i mir - Skoplje i advokatska kancelarija Čukić-Markov, Skoplje.

Misija konferencije je bila dati konkretan naučni, stručni i širi društveni doprinos u odgovoru na izazove sa kojima se današnje zemlje suočavaju zbog trenutne situacije koju nameću teške posljedice pandemije Covid-19 i energetske krize.

Kroz razmjenu stručnih znanja, stručnih praksi i individualnih iskustava, kao i međusobnu saradnju obrazovnih institucija i poslovne zajednice, potrebno je stvoriti osnovu za postizanje relevantnih i primjenjivih rješenja koja će unaprijediti institucionalni i normativni dizajn u borbi protiv protiv savremenih rizika i prijetnji. Prema riječima prof. dr Atanas Kozarev, predsjednika Asocijacije za korporativnu bezbednost - Skoplje, neosporno je da će biološke, klimatske, ekonomske, a prije svega korupcijske i druge prijetnje predstavljati ozbiljne i složene bezbjednosne rizike u budućnosti i čovječanstvo će biti prinuđeno da ulaže u budućnost.  Nijedna zemlja nije u potpunosti spremna za uspješan odgovor na pandemiju ili epidemiju i svaka ima nedostatke koje treba riješiti. Takođe, malo je dokaza da mnoge zemlje imaju kapacitet da funkcionišu u ovoj globalnoj krizi koja se danas potvrđuje. Stoga se, prema njegovim riječima, pred akademskom i stručnom javnošću postavlja pitanje: Kako unaprijediti zdravstvene sisteme u planiranju odgovora na jedan od najprisutnijih svjetskih rizika - epidemiju zaraznih bolesti? Odgovor na ovo pitanje može se pronaći iz brojnih naučnih i stručnih radova koji su predstavljeni tokom konferencije.

Dr. Mirzo Selimić, direktor CEPS-a je kroz poređenje stanja u BiH i zemljama okruženja ukazao na određene sličnosti i razlike, poželjevši da institucije imaju sistemski pristup u suočavanju sa sadašnjim i budućim rizicima i prijetnjama.

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.