Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

REALIZACIJA NASTAVNIČKE RAZMJENE SA VISOKOŠKOLSKOM INSTITUCIJOM IZ MADRIDA „IES EL LAGO“

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 28.12.2021. u 16:28h

U periodu od 13.12.2021 – 17.12.2021. nastavnici Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ su u okviru ERASMUS+ projakta za mobilnost profesora boravili u Madridu, na partnerskom visokoškolskoj instituciji „IES El Lago“, te posjetili i „IES Luis Buñuel“, instituciju iz Alcorcóna koja je partner na istom projektu. Nastavnici Nermin Palić, Dario Marušić, Semir Oglečevac i Suzana Plejić su imali priliku da se upoznaju sa radom partnerske institucije. Prisustvovali su i na predavanjima koji su uključivali nove prakse učenja i metode poučavanja, te upoznali se sa nastavnim planom svih studijskih programa. Također, tokom boravka Pred. VŠ Nermin Palić je predstavio Visoku školu „CEPS-Centar za poslovne studije“ i održao predavanja na temu važnosti urbane logistike, te ukomponovanja ove tematike u nastavne planove i programe.

Tokom mobilnosti obavljeno je nekoliko sastanaka sa nastavnicima i službama partnerske institucije u cilju novih mogućnosti apliciranja za Evropske projekte, kao i implementacije međunarodnih praksi studenata, za šta postoji velika zainteresovanost obje institucije, posebno za studente studijskih programa Saobraćaj, Informacijske tehnologije i Poslovna ekonomija.

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.