Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

RAZVOJ KARIJERE DIPLOMANATA CEPS-a: INTERVJU SA JASMINOM PURIŠEVIĆEM

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 21.12.2021. u 14:40h

CEPS: Možete li nam reći nešto o sebi?

Jasmin PURIŠEVIĆ: Ja sam Jasmin Purišević, rođen sam 1997. godine u Sarajevu. Osnovnu školu sam završio u Kiseljaku, a srednju školu u Kreševu, dok sam fakultetsko obrazovanje stekao na Visokoj školi „CEPS – Centar za poslovne studije“, i akademsko zvanje Prvostupnik (Bachelor) inženjer cestovnog prometa sa 240 ECTS bodova. Zaposlen sam u kompaniji Promet-MID d.o.o. Kiseljak na poziciji voditelj servisa za tahografe.


CEPS : Koliko dugo ste čekali na prvo zaposlenje nakon završetka studija? Da li radite u struci? Kako Vam se sve to čini?

Jasmin PURIŠEVIĆ: Odmah po završetku studija krenuo sam raditi. Radim u struci i vrlo sam zadovoljan, volim ovaj posao.

 

CEPS: Šta nam možete reći o obrazovanju i zvanju koje ste stekli na na CEPS-u? Da li je bilo odgovarajuće za Vaš posao kojim se sada bavite? Šta biste morali dodatno učiti?

Jasmin PURIŠEVIĆ: Obrazovanje na CEPS-u je bilo odgovarajuće za moj posao kojim se trenutno bavim.

 

CEPS: Zašto ste se odlučili za studijski program Promet i kako je ukratko izgledao vaš put obrazovanja?

Jasmin PURIŠEVIĆ: Studijski program Promet tj. smjer Cestovni promet predstavlja spoj znanstvenih djela, utemeljenih na primjeni dostignuća različitih znanosti i znanstvenih polja, no primarno znanstveno polje čini promet i to sa elementima multidisciplinarnog pristupa. Uvijek me je interesovala prometna struka, tako da sam znao šta nastaviti nakon srednje škole. Kroz studij stekao sam znanja iz logistike, špedicije, transporta robe i putnika, sigurnosti prometa i dr. Na CEPSu-u se nastoji staviti veliki akcenat na praktičnu dimenziju jer norme, natječaji, tržišne i kadrovske potrebe i standardi struke jasno ukazuju na postojanje kontinuirane potrebe za povezivanjem i nadogradnjom prometa i društva. Tokom obrazovanja imao sam priliku otići i na studentsku praksu u Češku Republiku, pri čemu sam stekao veliku iskustvo u struci, koje mi je kasnije mnogo značilo prilikom prvog zaposlenja.

 

CEPS: Sa trenutnog gledišta, da li imate neku sugestiju da kvalitet obrazovanja na visokoškolskoj instituciji CEPS bude još bolji?

Jasmin PURIŠEVIĆ: Kvalitet obrazovanja na visokoškolskoj instituciji CEPS je veoma dobar, to nam potvđuje uspjeh i zaposlenost studenata koji su završili tu Visoku školu. Moj prijedlog bi bio da se na CEPS-u može završiti i master studij. Vjerujem da se radi na tome i da će uspjeti da studentima to omoguće.

 

CEPS: Da li možete dati neki savjet za buduće inžinjere cestovnog prometa?

Jasmin PURIŠEVIĆ: Moj savjet za buduće inžinjere cestovnog prometa je da budu uporni i da ne odustaju od onoga što su započeli. Potrebno je da redovno idu na predavanja jer će mnogo toga naučiti od stručnjaka i nastavnika koji predaju. To znanje će im trebati u budućnosti u bilo kojem poslu vezanom za prometnu struku.

 

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.