Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak

UČEŠĆE NASTAVNIKA VISOKE ŠKOLE „CEPS-CENTAR ZA POSLOVNE STUDIJE“ KISELJAK MEĐUNARODNOJ SEDMICI U VUKOVARU

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 26.10.2021. u 09:26h

U periodu od 11.10.2021. do 15.10.2021. godine voditelj Zdravstvenih studija, profesor Visoke škole „CEPS – Centar za poslovne studije“ Kiseljak Adnan Dizdar je u okviru ERASMU+ programa mobilnosti učestvovao u Međunarodnoj sedmici u Vukovaru, Republika Hrvatska, na partnerskoj insituciji Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ (VEVU).

Ovoj manifestaciji prisustvovao je veliki broj predavača iz Ukrajine, Gruzije, Albanije, Poljske, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Temelj izobrazbe organiziran je u vrijeme promijenjenih okolnosti u obrazovanju koje je poremetio uticaj pandemije Covid 19. Koncentracija obrazovanja nastavnika bazirala se na timskom radu i promjeni pristupa u kriznim situacijama. Pripremljeni program proveden je uspješno i aktivno do kraja.

Naš nastavnik, Prof. VŠ Adnan Dizdar imao je priliku predavati studentima fizioterapije VEVU Vukovar. Profesor je održao predavanje na temu „Principi kineziterapije u ortopediji i traumatologiji“, koje je od strane voditelja VEVU-a proglašeno kao najbolje predavanje, te su izrazili želju za ponovnom saradnjom. Pored toga, putem prezentacije upoznao je studente i sa organizacijom CEPS-a, te ih pozvao da ojačaju razmjenu između ove dvije institucije. 

U popodnevnim i večernjim terminima organizirani su sastanci na kojima su uspostavljeni kontakti sa drugim visokoškolskim institucijama s ciljem jačanja saradnje u budućnosti.

Važno za naglasiti je da je tokom ove međunarodne sedmice i naša studentica Ira Imamović koja trenutno putem Erasmus+ mobilnosti boravi na Veleučilištu „Lavoslav Ružička“ u Vukovaru prisustvovala sastancima i osobno pozvala sve studente da se uključe u program razmjene.

Novosti

<< Prošla 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... Sljedeća >> 
Visoka škola "CEPS-Centar za poslovne studije" Kiseljak, Ul. Josipa bana Jelačića bb, 71250 Kiseljak · 2020.