eUniversity eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

STUDENTI ZAŠTITE NA RADU I ZAŠTITE OD POŽARA REALIZIRALI VJEŽBE U PREDUZEĆU „MILFAS“ KREŠEVO

False False False ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara False
Objavljeno 17.5.2018. u 11:25h

U sklopu realizacije nastavnog plana i programa, studenti II i III godine studijskog programa „Zaštita na radu“ i „Zaštita od požara“, planirane vježbe su održali na terenu u preduzeću „Milfas“ Kreševo.

Studenti su upoznati s proizvodnim tehnološkim procesima rada kamenoloma te utvrđenim rizicima u pojedinim tehnološkim procesima kao i sigurnosnim mjerama za upravljanje rizicima, sigurnošću i zaštitom zdravlja na radu. Sigurnost i zaštita zdravlja ostvaruje se kroz kontinuiranu motivaciju uposlenih u društvu, kako bi se spoznale vrijednosti sigurnosti i zaštite zdravlja.

Studenti su upoznati i o poduzetim mjerama, kako bi se svi postojeći zakoni i propisi, koji se odnose na područje radnih i socijalnih prava, zaštite na radu, zaštite od požara i zaštite okoliša, realizirali u ovom privrednom društvu. Ovo je bila odlična prilika da studenti svoja teoretska znanja stečena u kabinetu povežu i prošire praktičnim znanjima na terenu i to u realnom sektoru.

 

 

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >