eUniversity eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

ANTIKORUPCIJSKI KAPACITETI JAVNIH NABAVKI U SEKTORU SIGURNOSTI – IZVJEŠTAJ ZA 2017. GODINU

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 25.4.2018. u 10:54h

Centar za sigurnosne studije je u okviru projekta „Izgradnja integriteta i jačanje anti-korupcijskih praksi u sektoru sigurnosti – ACroSS“, koji finansira Evropska unija, razvio metodologiju za procjenu otpornosti sigurnosnog sektora na korupciju u javnim nabavkama.

Zajedno sa članovima ‘Konzorcija za podršku izgradnji integriteta i smanjenju korupcije u sigurnosnom sektoru’ (Evropski defendologija centar; Visoka škola „CEPS-Centar za poslovne studije“; Istraživački centar Banja Luka; Pravni fakultet Univerziteta u Bihaću; Udruženje za društveni razvoj i prevenciju kriminaliteta; Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije Univerziteta u Sarajevu; Udruženje Nova sigurnosna inicijativa), utvrđen je antikorupcioni indeks za 22 institucije sektora sigurnosti BiH koristeći se metodologijom.

Detaljnije vidjeti: http://css.ba/antikorupcijski-kapaciteti-javnih-nabavki-u-sektoru-sigurnost-izvjestaj-za-2016-godinu-2/

 

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >