eUniversity eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA UNIVERZITETOM „FERNANDO PESSOA“, IZ PORTUGALA

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 6.3.2018. u 09:55h

Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka i University Fernando Pessoa“ iz Portugala (http://international.ufp.pt/) potpisali su Sporazum o naučnoj obrazovnoj i stručnoj saradnji. 

Strane će međusobno sarađivati kroz razne oblike saradnje, a posebno kroz: mogućnost zajedničkog organiziranja naučno-istraživačkih aktivnosti, erasmus + razmjenu nastavnika i studenata, konferencija, simpozija, seminara, radionica, razmjenu stručnih i naučnih informacija kroz razmjenu časopisa, elektronskih časopisa, publikacija, udžbeničke literature i drugog stručnog materijala, resursa i usluga na osnovu reciprociteta, izradu zajedničkih istraživačkih projekata, poticaj aktivnosti od zajedničkog interesa obje institucije, proučavanje problema od zajedničkog interesa i pronalaženje najboljih načina njihovog rješavanja, i druge oblike suradnje od zajedničkog interesa.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >