eUniversity eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

POTPISAN SPORAZUM O SARADNJI SA „UNIVERSITY OF FINANCE, BUSINESS AND ENTREPRENEURSHIP“ IZ BUGARSKE

False False False False False
Objavljeno 12.1.2018. u 12:42h

Visoka škola „CEPS – Centar za poslovne studije“ iz Kiseljaka i University of finance, business and entrepreneurship“ iz Bugarske (www.vuzf.bg) potpisali su Sporazum o naučnoj obrazovnoj i stručnoj saradnji. 

Strane će međusobno sarađivati kroz razne oblike saradnje, a posebno kroz: mogućnost zajedničkog organiziranja naučno-istraživačkih aktivnosti, erasmus + razmjenu nastavnika i studenata, konferencija, simpozija, seminara, radionica, razmjenu stručnih i naučnih informacija kroz razmjenu časopisa, elektronskih časopisa, publikacija, udžbeničke literature i drugog stručnog materijala, resursa i usluga na osnovu reciprociteta, izradu zajedničkih istraživačkih projekata, poticaj aktivnosti od zajedničkog interesa obje institucije, proučavanje problema od zajedničkog interesa i pronalaženje najboljih načina njihovog rješavanja, i druge oblike suradnje od zajedničkog interesa.

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >