eUniversity eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

OKRUGLI STO: "PRIMJENA POSEBNIH ISTRAŽNIH RADNJI U ISTRAGAMA KORUPCIJSKIH KRIVIČNIH DJELA - DOBRE PR

✓ Poslovna ekonomija ✓ Promet ✓ Energetika ✓ Zaštita na radu i zaštita od požara ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 6.12.2017. u 10:35h

Regionalna inicijativa za borbu protiv korupcije (RAI) u saradnji sa „CEPS - Centrom za poslovne studije“ (CEPS) i Agencijom za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije (APIK) organizovala je okrugli sto na temu: „Primjena posebnih istražnih radnji u istragama korupcijskih krivičnih djela - dobre prakse i utvrđeni izazov“ 07. decembra 2017. godine u Kiseljaku.

Regionalnu antikorupcijsku inicijativu (RAI) su predstavljali šef Sekretarijata, gospodin Vladan Joksimović i ekspert za borbu protiv korupcije, Tomislav Ćurić. RAI je takođe obezbjedio učešće međunarodnog eksperta, gospodina Drago Kosa.

Okrugli sto je organizovan sa ciljem podrške implementaciji mjera iz Strategije za borbu protiv korupcije u BiH predviđenih Strateškim ciljem „Poboljšanje efikasnosti i djelotvornosti pravosudnih institucija i organa za sprovođenje zakona u oblasti antikorupcije“.

Cilj ovog okruglog stola bio je razmjena iskustava i najboljih praksi u primjeni posebnih istražnih radnji u istragama krivičnih djela sa karakteristikama korupcije u Bosni i Hercegovini. Takođe je predstavljena dobra praksa iz regiona, kao i međunarodni standardi za primjenu posebnih istražnih tehnika i zaštita ljudskih prava u njihovoj primjeni. Na okruglom stolu su predstavljeni rezultati naučnog rada i aktivnosti akademske zajednice i nevladinog sektora u ovoj oblasti.

Poveznica: http://rai-see.org/5-december-2017-kiseljak-bih-roundtable-application-of-special-investigative-actions-in-investigations-of-corruption-offenses-good-practice-and-established-challenges/

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >