eUniversity eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221

STUDIJSKA POSJETA STUDENATA VISOKE ŠKOLE ”CEPS-CENTAR ZA POSLOVNE STUDIJE” DIREKCIJI ZA KOORDINACIJU

False False False False ✓ Sigurnosne studije
Objavljeno 30.5.2017. u 10:45h

Direkciju za koordinaciju policijskih tijela BiH posjetili su studenti Visoke škole CEPS - "Centar za poslovne studije" iz Kiseljaka. Studenti su imali priliku upoznati se s nadležnostima Direkcije, kao i njenom ulogom u sigurnosnom sustavu Bosne i Hercegovine. Također su im prezentovne specifičnosti i modaliteti međunarodne policijske suradnje koja se odvija preko Direkcije, dok su studenti najviše interesovanja pokazali za razmjenu informacija putem kanala Interpola i Europola.

Ovom prilikom je upriličena taktičko-pokazna vježba pripadnika Sektora za osiguranje VIP osoba i objekata. Kroz vježbu su prikazane taktike postupanja policijskih službenika u situacijama narušavanja javnog reda i mira, kao i pri osiguranju VIP osoba.

http://www.dkpt.ba/aktuelnosti/default.aspx?id=2926&langTag=hr-HR&template_id=136&pageIndex=1

Novosti

< 1 2 3 4 5 6 7 8 9  ... >