eUniversity eVodič eBrošura Upisi
+387 30 875 208; +387 30 875 221


#Akreditirani

Uspješno proveden proces akreditacije potvrdio je našu kvalitetu i reputaciju Visoke škole "CEPS – Centar za poslovne studije" kao najbolje u regiji. Osim toga, akreditacijom smo postali dio europskog visokoškolskog prostora te je našim studentima kao i nastavnicima omogućena mobilnost kroz osiguranje istovjetnih kriterija i kvalitete rada kao na europskim učilištima/sveučilištima. Akreditacija Visoke škole "CEPS – Centar za poslovne studije" omogućava lakše prepoznavanje i priznavanje diploma „CEPS“-a u cijeloj Europi jer garantira primjenu bolonjskih i europskih standarda u procesu visokoškolskog obrazovanja.


#SavremenaInstitucija

Visoka škola "CEPS - Centar za poslovne studije" je suvremena institucija, koja svoj program permanentno usklađuje sa zahtjevima tržišta rada i procesima u nacionalnoj, europskoj i globalnoj ekonomiji, prepoznavajući potrebe i trendove te izgrađujući studente u besprijekorno obrazovane, sadašnjim i budućim izazovima dorasle stručnjake u oblastima za koje je akreditirana.

Naša misija jest razvijanje obrazovnog programa koji će svakog studenta motivirati da prepozna svoje mogućnosti i svoje sposobnosti usmjeri u obrazovanje, ostvarujući pri tome svoje osobne ambicije i djelujući na korist cjelokupnoj društvenoj zajednici.

#RazmjenaStudenata

Mobilnost studenata i nastavnika izravno pridonosi razvoju visokog obrazovanja. Mobilni studenti i nastavnici nositelji su novih ideja i novih kontakata čime utječu na povećanje međunarodne suradnje između visokoškolskim institucija. Oni omogućuju razmjenu znanstvenih iskustava i pronalazaka, čime se stvaraju okolnosti povoljne za razvoj inovacija te za uvođenje novih sadržaja i metoda u nastavni program i proces učenja. Iskustvo stečeno kroz programe akademske mobilnosti dovodi do propitivanja tradicionalnih praksi na visokoškolskim institucijama, pruža mogućnost usporedbe između institucija i sustava te na taj način utječe na razvoj kvalitete visokog obrazovanja i istraživanja.